Raadsleden

Via de volgende link kunt u het register nevenfuncties van de raad inzien.

Henk Veerdig

Veerdig
contactgegevens en taken Henk Veerdig
FunctieFractievoorzitter
E-mailadresh.veerdig@vlieland.nl
Taken

Wie is: Henk Veerdig

Politieke partijLijst Fier

Robert Lanting

Geen foto
contactgegevens en taken Robert Lanting
FunctieGemeenteraadslid
E-mailadresr.lanting@vlieland.nl
Politieke partijLijst Fier

Iris Pieterse

Pieterse
contactgegevens en taken Iris Pieterse
FunctieGemeenteraadslid
E-mailadresi.pieterse@vlieland.nl
Politieke partijLijst Fier

Dick Visser

Visser
contactgegevens en taken Dick Visser
FunctieFractievoorzitter
Telefoonnummer(0562) 452709
E-mailadresd.visser2@vlieland.nl
Taken

nevenfuncties: 

Bezoldigd: Ondernemer (bouwbedrijf)

Onbezoldigd: Voorzitter stichting De Noordwester; Voorzitter Watersportvereniging Vlielandia; Voorzitter toneelvereniging De Carrousel; Penningmeester Nieuw Liberaal Vlieland

Beleidsterreinenruimtelijke ordening en volkshuisvesting; financiering en algemene dekkingsmiddelen; economie, recreatie en toerisme; veerdiensten; milieubeheer (FUMO) en beheer openbare ruimte
Politieke partijNieuw Liberaal Vlieland

Nel Hopman

Hopman
contactgegevens en taken Nel Hopman
FunctieGemeenteraadslid
E-mailadresn.hopman@vlieland.nl
Politieke partijNieuw Liberaal Vlieland

Karla Moust

Moust
contactgegevens en taken Karla Moust
FunctieGemeenteraadslid
E-mailadresk.moust@vlieland.nl
Politieke partijNieuw Liberaal Vlieland

Rob Bloem

Bloem
contactgegevens en taken Rob Bloem
FunctieFractievoorzitter
E-mailadresr.bloem@vlieland.nl
Politieke partijAlgemeen Belang Vlieland

Jan Stuivenga

Stuivenga
contactgegevens en taken Jan Stuivenga
FunctieGemeenteraadslid
E-mailadresj.stuivenga2@vlieland.nl
Politieke partijAlgemeen Belang Vlieland

Hedwig de Lang - Rodenhuis

de Lang - Rodenhuis
contactgegevens en taken Hedwig de Lang - Rodenhuis
FunctieFractievoorzitter
E-mailadresh.d.lang@vlieland.nl
Taken

Wie is: Hedwig de Lang

Politieke partijGroenWit

Magda Brinksma

Brinksma
contactgegevens en taken Magda Brinksma
FunctieGriffier
E-mailadresgriffier@vlieland.nl