Voorontwerp bestemmingsplan ‘Vlieland – Personeelshuisvesting Houter’

Dit item is verlopen op 13-01-2022.

De gemeenteraad van Vlieland, bijeengekomen in een openbare vergadering op 16 december 2019, heeft het besluit genomen in te stemmen met voorontwerpbestemmingsplan ‘Vlieland – Personeelshuisvesting Houter’ en dit vrij te geven voor de inspraak en het overleg.

Aan de Middenweg is nieuwe personeelshuisvesting gewenst. Het voornemen is om hier zes appartementen, met zonnecollectoren en berging te realiseren. Hiervoor dient een bestaande schuur gesloopt te worden. 
Het plangebied behoort tot twee percelen aan de Dorpsstraat. Voor deze ontwikkeling is een nieuw bestemmingsplan noodzakelijk.

Het conceptontwerp bestemmingsplan en de bijbehorende stukken liggen vanaf maandag 20 januari 2020 tot en met maandag 2 maart 2020 ter inzage. U kunt het plan inzien tijdens openingstijden van het gemeentehuis of op afspraak.