Voorontwerp bestemmingsplan ‘Vlieland – Dorpsstraat 58’

Dit item is verlopen op 13-01-2022.

De gemeenteraad van Vlieland, bijeengekomen in een openbare vergadering op 24 februari 2020, heeft het besluit genomen in te stemmen met voorontwerpbestemmingsplan ‘Vlieland – Dorpsstraat 58’ en dit vrij te geven voor de inspraak en het overleg.

De achterzijde van het perceel Dorpsstraat 58 is in de huidige situatie ingericht als tuin en bebouwd met een vrijstaande garage. Het voornemen is om hier, met de voorzijde naar de Middenweg, een vrijstaand woonhuis met inpandige garage te realiseren. Voor deze ontwikkeling is een nieuw bestemmingsplan noodzakelijk.

Het conceptontwerp bestemmingsplan en de bijbehorende stukken liggen vanaf maandag 27 april 2020 tot en met maandag 8 juni 2020 ter inzage. U kunt het plan inzien tijdens openingstijden van het gemeentehuis, enkel op afspraak.