Voorontwerp bestemmingsplan ‘Vlieland – Achteromweg 3 en 5’

Dit item is verlopen op 13-01-2022.

De gemeenteraad van Vlieland, bijeengekomen in een openbare vergadering op 16 december 2019, heeft het besluit genomen in te stemmen met voorontwerpbestemmingsplan ‘Vlieland – Achteromweg 3 en 5’ en dit vrij te geven voor de inspraak en het overleg.
Aan de Achteromweg 3 en 5 zijn momenteel twee verouderde schuren en een recreatiewoning gevestigd. De initiatiefnemer is verplicht om het asbesthoudend dak aan de Achteromweg 5 te saneren. Het voornemen is mede hierom, om deze schuren te slopen en ter plaatse permanente woonruimten en recreatieve verblijven te realiseren. Daarnaast is het voornemen om de recreatiewoning aan de Achteromweg 3 als permanente woningen te gaan gebruiken.

Voor deze ontwikkeling is een nieuw bestemmingsplan noodzakelijk. Het conceptontwerp bestemmingsplan en de bijbehorende stukken liggen vanaf maandag 20 januari 2020 tot en met maandag 2 maart 2020 ter inzage. U kunt het plan inzien tijdens openingstijden van het gemeentehuis of op afspraak.