Verkeersbesluit Fysieke maatregelen

Het college van burgemeester en wethouders heeft in de vergadering van dinsdag 20 april 2021 besloten op een 6-tal plaatsen paaltjes te plaatsen om sluipverkeer tegen te gaan. Het college is op grond van artikel 18, eerste lid, sub d, van de Wegenverkeerswet 1994 (WVW) bevoegd tot het nemen van verkeersbesluiten.
Overeenkomstig artikel 24 van het besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer (BABW) is vooraf advies gevraagd aan de politie. De politie heeft aangegeven in te kunnen stemmen met het nemen van de fysieke maatregelen.

Het gaat om de volgende lokaties:

- Lutinelaan naast nummer 23 het schelpenpad op richting Camping.

- Loodsenpad (kant Lutinelaan)

- Achteromweg naast het appartement Veermannetje

- Eind Lutinelaan, pad naar het sportcentrum (Uitlegger)

- Fietspad naast de begraafplaats aan de kant van het Kerkplein

- Vlamingweg / Rijkijzeszglop naar beneden, (begin) van Middenweg achter woning Willem de Vlaminghweg 19.

Het verkeersbesluit is gepubliceerd in de Staatscourant van vrijdag 30 april 2021 en is terug te vinden op www.overheid.nl en de website van de gemeente Vlieland.

Burgemeester en wethouders van Vlieland

Vlieland, 30 april 2021