Resultaten online enquête toekomstvisie Vlieland

Als u mocht kiezen, wat vindt u dan belangrijk voor Vlieland?

Afgelopen voorjaar heeft de gemeente Vlieland online een enquête uitgezet, met de bedoeling meningen en standpunten over verschillende onderwerpen van mensen te horen. Bijna 1200 mensen hebben in meer of mindere mate vragen beantwoord in de digitale enquête voor de Omgevingsvisie Vlieland. De gemeente is erg blij met de grote deelname aan de enquête. Die grote deelname heeft tot veel inzicht in de meningen van bewoners en recreanten geleid. De resultaten uit de enquête betrekt de gemeente bij het opstellen van de Omgevingsvisie Vlieland.