Rapportage enquete afsluiting Dorpsstraat

In de zomer van 2020 heeft de gemeente Vlieland in verband met het tegengaan van de verspreiding van het coronavirus een aantal tijdelijke maatregelen ingevoerd, waaronder het afsluiten van de Dorpsstraat voor fietsers en gemotoriseerd vervoerd. Door middel van het invullen van een enquête konden medio december inwoners en toeristen hun mening geven over de volgende zaken:

 • Hoe is de fietsvrije Dorpsstraat afgelopen zomer bevallen?
 • Welke verbeterpunten zouden kunnen worden doorgevoerd als de coronamaatregelen een
 • fietsvrije Dorpstraat nogmaals noodzakelijk maakt.
 • Is een fietsvrije Dorpsstraat in de toekomst (zonder corona) wenselijk?

De belangrijkste conclusies die kunnen worden getrokken uit de antwoorden die zijn gegeven zijn:

 • De grote meerderheid van de respondenten, 82,4% is voorstander van een fietsvrije Dorpsstraat in de zomermaanden, ook als er geen corona meer is.
 • van de respondenten die aangaf inwoner te zijn is 74% voorstander van een fietsvrije Dorpsstraat in de toekomst
 • de locatie van de afsluiting heeft 61% als goed ervaren.
 • de locaties van de fietsenstallingen is door ruim 60% als goed ervaren, wel is regelmatig aangegeven dat het rommelig en te klein was
 • 77% van de ondernemers gevestigd in de Dorpsstraat die hebben gereageerd heeft geen (ernstige) hinder ondervonden van de gewijzigde bezorgtijden
 • de terras-uitbreiding werd door respondenten zowel onder de inwoners als in algemene zin als goed beoordeeld
 • 61% van de respondenten heeft de locatie van de afsluiting als goed ervaren.
 • over de manier van afsluiting in de toekomst lopen de meningen uiteen
 • 62% van de respondenten geeft voor de toekomst als suggestie de Dorpsstraat af te sluiten vanaf de Coupure tot aan het punt gemeentehuis – Noordwester

Op basis van de uitslagen is een werkgroep van start gegaan om korte- en lange termijnmaatregelen voor de Dorpsstraat op te stellen die aan de gemeenteraad zullen worden voorgelegd.