Mandaatbesluit Gemeente Vlieland 2017

Het college van burgemeester en wethouders en de burgemeester van Vlieland, ieder voor zover het zijn of haar bevoegdheden betreft, hebben op 17 oktober 2017 besloten tot het vaststellen van het Mandaatbesluit gemeente Vlieland 2017.  

Tevens is vastgesteld het bevoegdhedenoverzicht, horende bij het Mandaatbesluit gemeente Vlieland 2017, waarin alle door het college van B&W, respectievelijk de Burgemeester gemandateerde bevoegdheden staan weergegeven.