Klimaatatlas online

De Friese klimaatatlas is online!

Op 26 november 2018 is tijdens het Friese klimaatevent ‘Oer de grinzen’ de Friese klimaatatlas officieel gelanceerd. 
Een atlas gemaakt door de samenwerkende Friese overheden waarin de effecten van klimaatverandering inzichtelijk zijn gemaakt.

Aan de hand van de informatie in de Friese klimaatatlas, willen we als overheden met stakeholders in gesprek gaan over hoe we in Fryslân willen omgaan met klimaatverandering.

Gemeenten nemen voor deze zogenaamde ‘klimaatdialogen’ het initiatief binnen bebouwd gebied en Wetterskip Fryslân in het landelijk gebied.
Maar iedereen kan zijn voordeel doen met de Friese klimaatatlas, ook de burger, want de atlas is voor iedereen toegankelijk via www.frieseklimaatatlas.nl

[Quote bestuuder]
“De Friese klimaatatlas is een product waar we als samenwerkende Friese overheden trots op mogen zijn! Maar nu begint het pas écht. Via de klimaatdialogen willen we in 2019 tot concrete afspraken komen. Waar gaan we wel en niet aan de slag? Waar wegen de investeringen op tegen vermeden schadekosten?. Wie betaald dat?
Aan de andere kant moeten we ook het verhaal vertellen dat schade echt niet overal te voorkomen is en dat we dat maar moeten accepteren. Het gaat tenslotte hier om extreme situaties”.