Kinderopvang register

Op 1 januari 2005 is de Wet Kinderopvang in werking getreden. Dit betekent ondermeer dat niet meer met een vergunningensysteem wordt gewerkt, maar dat het college een kinderopvangregister bijhoudt van gemelde kindercentra en gastouderbureaus.Bestaande instellingen worden op grond van artikel 90 van de Wet Kinderopvang automatisch in het register opgenomen. 

Stichting het Kokkeltje
De Stichting "het Kokkeltje" is op 28 december 2004 ingeschreven in het register. Het inschrijvingsnummer van de Kamer van Koophandel is 41003347.

De meest recente inspectierapporten zijn hier onder te downloaden.