Gladheidsbestrijding winter 2021-2022

In 2019 heeft het college van B&W een nieuw gladheidsbestrijdingsplan vastgesteld.

De strooiroute is aangepast en er is rekening gehouden met de komst van de nieuwe Boswijk.

Ook is de strooiroute versoberd, alleen de doorgaande routes en knelpunten worden gestrooid en er is rekening gehouden met het feit dat gladheid op Vlieland meestal maar van korte duur is.

Zo kan het in het ochtendgloren heel kort verraderlijk glad zijn. Voortaan wordt er bij deze gladheid niet meer gestrooid. Voordat de strooiauto inzetklaar is en de route is gereden, is de gladheid meestal allang weer voorbij.

De buitendienst van de gemeente rijdt voor de gladheidbestrijding altijd een vastgestelde route, dit zijn in eerste instantie de doorgaande wegen. Pas bij aanhoudende gladheid worden de overige wegen gestrooid.

De vastgestelde route is:

Van de gemeentewerf via de Fortweg en Korenmansweg naar de Havenweg, Dorpsstraat, Willem de Vlaminghweg, Lutinelaan tot De Jutter, inclusief lus, Rozebottelweg, De Blinkerd, Willem de Vlaminghweg tot de kolk, Molenglop, Boereglop, Kampweg vanaf Havenweg, inclusief lus Ankerplaats, Badweg, inclusief lus Seeduyn, Postweg, Havenweg langs tankstation via Fortweg naar gemeentewerf, heliplatform.

Naast de vastgestelde route is er aandacht voor:

  • verharde opgang van het voetpad + schelpenpad van de Willem de Vlaminghweg naar de Duinwijck en

in het verlengde daarvan het Rijk IJzeszglop naar de Dorpsstraat

  • voetgangerstrappen van De Blinkerd naar Helmweg en Bremweg
  • helling Armhuis – Willem de Vlaminghweg
  • Achter de seniorenwoningen Berkenlaan


​Na het strooien moet het zout eerst een tijdje inwerken. Het gestrooide zout heeft enig autoverkeer nodig om goed te werken. Waar weinig of geen autoverkeer rijdt, werkt het zout bij vorst niet.

Direct na het strooien is het dus nog een tijdje verraderlijk glad en kan het op sommige stukken glad blijven. Wees alert en voorzichtig!!