De wet verplichte ggz (Wvggz)

Op 1 januari 2020 is de nieuwe Wet verplichte ggz in werking getreden.
Deze wet regelt de rechten van mensen die te maken hebben met verplichte zorg. In onderstaand document en  onderstaand animatiefilmpje kunt u zien wat de wet zoal kan inhouden.
filmpje