Controleprotocol

De gemeenteraad geeft de accountant opdracht om de jaarrekening te controleren en een oordeel te geven over rechtmatigheid en getrouwheid. De raad bepaalt hoe deze controle plaatsvindt via het controleplan rechtmatigheid en het  controleprotocol.

Het controleplan zet uiteen hoe de controle door de accountant er in 2019 en 2020 uit zal zien en is de basis voor de toets op de rechtmatigheid. Het controleprotocol gaat in op de uitgangspunten en toegestane marges voor een goedkeurende verklaring.  Voor de rechtmatigheid worden alleen die regelingen getoetst, die voor de financiĆ«le controle belangrijk zijn.