Begroting Gemeente Vlieland 2022

BIEO

Op 26 oktober is door de gemeenteraad de Programmabegroting 2022 inclusief meerjarenraming vastgesteld. U kunt de Programmabegroting als pdf-bestand downloaden onderaan deze pagina.