Afkondiging wijziging Algemene Plaatselijke Verordening

Dit item is verlopen op 05-08-2018.

Burgemeester en wethouders van Vlieland maken bekend, dat gedurende drie maanden op de secretarie dezer gemeente voor een ieder ter inzage is neergelegd en tegen betaling der kosten algemeen verkrijgbaar is gesteld de “verordening tot wijziging van de Algemene Plaatselijke Verordening Vlieland”” zoals vastgesteld door de raad van de gemeente Vlieland op 16 juli 2018 en waarmee wordt geregeld dat het oplaten van (wens)ballonnen op Vlieland niet is  toegestaan.

De verordening treedt in werking acht dagen na heden.