Max Figee

Max Figee, raadslid voor Nieuw Liberaal Vlieland (NLV), fractievoorzitter

Wie ben je?

Ik ben Max Figee, op 15 november 1973 geboren in Rotterdam en getogen naast een grote boerderij in een klein boerendorp, Oudenhoorn(Z-H). In 1984 zijn wij naar Vlieland verhuisd. Op Vlieland heb ik in 1990 de MAVO afgerond en in 1995 het CIOS in Heerenveen.

Wat doe je naast het raadswerk?

Naast mijn raadswerk ben ik vader van ons gezin en eigenaar van Hotelletje de Veerman. Na 12 jaar penningmeester van de Vlielander ondernemersvereniging, 10 jaar bestuurslid van VSV en 5 jaar bestuurslid van de stichting Flidunen te zijn geweest ben ik in het raadswerk beland.

Sinds wanneer ben je gemeenteraadslid?

Sinds maart 2018 ben ik raadslid van NLV. Mijn prioriteit ligt vooral bij lokale prioriteiten en problematiek

Waarom ben je gemeenteraadslid?

Vooral wil ik mij inzetten voor lokale prioriteiten en problematiek. Ik wil graag bijdragen aan een leefomgeving die voor nu bestendig en toekomstgericht is. Zodat we niet alleen nu maar ook later een fijne plek hebben met iedereen die Vlieland een warm hart toedraagt.

Wat wil je bereiken als gemeenteraadslid?

Doelen stel ik mij niet, wel stel ik dat wat op ons afkomt dat dat juist gewogen wordt en geïmplementeerd kan worden naar wat voor Vlieland gunstig is en vooral oog hebben voor wat nu speelt en wat voor gevolgen dat heeft voor de nabije toekomst.

Wat zijn je ervaringen in de raad tot nu toe?

Het raadswerk is meer dan menigeen denkt, in mijn beleving. Het is veel lezen van alles wat je toegezonden wordt, huiswerk maken, vergaderingen bijwonen, luisteren naar de Vlielander op straat. Het mooie daarvan is dat je niet alleen je eigen stem kan laten horen in de lokale politiek maar ook die van menig Vlielander die je spreekt. Aan de andere kant moet je wel oppassen dat je bij je eigen filosofie blijft, dus in mijn beleving voor ogen houden wat goed is voor nu en in de toekomst voor Vlieland.

(Waarom) zou je Vlielanders aanraden de raadsvergaderingen te volgen, zich aan te sluiten bij een politieke partij of zich misschien zelf beschikbaar te stellen als gemeenteraadslid?

Veel Vlielanders hebben een uitgesproken mening. Dat is vrijheid pur sang dat je dat in alle vrijheid kan verkondigen. Aan de andere kant heb je met beslissingen rekening te houden met andere meningen, regels, maatschappelijke belangen en financiële beperkingen. Als je van mening bent dat jouw mening Vlieland goed doet, doe dan een stap in de richting van de Vlielandse politiek.