Jan Doeke Tammes

Jan Doeke Tammes, Algemeen Belang Vlieland (ABV), fractievoorzitter

Wie ben je?

Mijn naam is Jan Doeke Tammes, afkomstig uit het Groningse en geboren op 16 maart 1952.

Raadslid en Fractievoorzitter Algemeen Belang Vlieland. Bezocht de Zeevaartschool in de Stad Groningen en leerde voor Scheepswerktuigkundige. Sinds 2001 woon ik op Vlieland.

Wat doe je naast het raadswerk?

Bij de zeesleepvaart kennis gemaakt met de olie- en gaswinning op zee en daarna gewerkt voor oliemaatschappijen, offshore constructie, diepzee boring maar ook de papier verwerkende industrie in Friesland.

Als Harlinger druk geweest met de start van het ZeekadetKorps, een club voor jongelui die varen en schepen mooi vinden, hun clubhuis is de mijnenveger “Sittard” in de haven van Harlingen; als tiener een zeereis maken naar bijvoorbeeld Engeland met eigen schip is fantastisch maar het moet wel veilig gebeuren.

Sinds wanneer ben je gemeenteraadslid?

Heb zitting in de Gemeenteraad als Fractievoorzitter van Algemeen Belang Vlieland sinds de verkiezingen van maart 2018. Het ABV is een van de oudste, onafhankelijk van de landelijke partijen, lokale fracties; de eigen onafhankelijke koers willen wij graag voortzetten in deze op een na kleinste Gemeente in ons land.

Waarom ben je gemeenteraadslid?

Op het bestuurlijke vlak in het Waddengebied en daarmee ons Eiland moet erg veel worden verbeterd om mee te kunnen in de bestuurlijke maalstroom.

Dat gaat verder dan alleen onze Gemeentelijke Organisatie: De internationale samenwerking zoals de UNESCO wereld erfgoed status en het uitvoeren van de Europese regels zoals Natura 2000 beleid moet transparanter.

Wat wil je bereiken als gemeenteraadslid?

Landelijke regels voor het veilig vervoeren van passagiers op de veerboten moeten duidelijker en aangepast worden aan Internationale eisen, zoals in de Duitse Waddenzee.

Noodzakelijke samenwerking met andere Gemeenten maken de controle op de juiste uitvoering niet altijd eenvoudiger, toch houden we toezicht en moeten we de controle houden.

Ook toezichthoudende organisaties van de overheid moeten voldoen aan kwaliteitseisen zoals gesteld wordt door Brussel.

Wat zijn je ervaringen in de raad tot nu toe?

Het Raadswerk is leuk; soms moet je optreden als een “Luis in de Pels”. Je hebt de kans om gaten in het bestuurlijke netwerk en zwakheden in overheidsregelingen te signaleren; vind de Risico’s en Kansen waar onze kleine Gemeenschap beter mee moet omgaan om goed te blijven functioneren.

Raadswerk is ook team werk, ook al zijn de Fracties en het College het niet altijd met elkaar eens.

Veel tijds besteding aan het Raadswerk is speurwerk en valt mooi samen met mijn huidige beroep van controleur-auditor van kwaliteit, milieu en veiligheid op boorinstallaties op zee en land.

(Waarom) zou je Vlielanders aanraden de raadsvergaderingen te volgen, zich aan te sluiten bij een politieke partij of zich misschien zelf beschikbaar te stellen als gemeenteraadslid?

Er is zoveel te doen en nodig om onze gemeenschap leefbaar te houden en te verbeteren, de volgende vraagstukken liggen nu voor ons:

•     Voldoende betaalbare woningen om aan de vraag te voldoen.

•     Vervangende woonruimte met voldoende zorgcapaciteit ter vervanging van de huidige “Uiterton” om kwaliteit te kunnen blijven bieden.

•     Blijvend aanbod van voldoende betaalbare sportfaciliteiten.

•     Behoud van kwalitatief onderwijs.

•     Het voor de gasten betaalbaar houden van onze grootste bron van inkomen: het toerisme.

•     Groei in toerisme, hoe houden we het leuk.

•     Groeiend autoverkeer, ook hier.

•     Het bewaren van het karakter van ons dorp en eiland.

•     Keuzes met betrekking tot de energie transitie.

Wij nodigen iedereen uit actief deel te nemen aan de Raadsvergaderingen: neem plaats op de publieke tribune of gebruik het spreekrecht voor burgers. Voel je welkom op fractievergaderingen en maak gebruik van het inloop spreekuur van het College wanneer nodig.

Welkom in de wereld van de politiek dichtbij en beslis mee.