Henk Veerdig

Henk Veerdig, Lijst Fier, eenmansfractie

Wie ben je?

Ik ben Henk Veerdig, geboren in 1964 en werkzaam bij defensie (achtereenvolgens meteoman, natuurbeheerder en heden locatiemanager)l. Vier dagen werken aan de wal, drie dagen vrij op het eiland.  Sinds eind jaren ’80 zijn wij (Marja, mijn vrouw) woonachtig op Vlieland.

Wat doe je naast het raadswerk?

Naast mijn raadswerk en betaalde arbeid ben ik natuurgids en  beheerder van de Expo Meteo Vlieland. Ook ben ik vrijwilliger bij het museum Tromps Huys, lid van de historische vereniging CHV en secretaris bij een historische vereniging aan de wal. Ik zwem heel graag met ons zwemgroepje in het mooie Flidunen-bad en in zee. Lezen (geschiedenis en biografieën) is ook een hobby.

Sinds wanneer ben je gemeenteraadslid?

Sinds maart 2018 ben ik raadslid.

Waarom ben je gemeenteraadslid?

Het graag willen meepraten, meedenken zijn de belangrijkste drijfveren. Bovendien is het ook goed om enige tijd je verantwoordelijkheid te nemen voor maatschappelijk relevant werk, op welke wijze dan ook is mijn idee. Voor het algemeen nut, zoals de Vlamingen het mooi kunnen zeggen. Lang leve het algemeen belang, samen sterk!

Wat wil je bereiken als gemeenteraadslid?

Kwaliteit en kleinschaligheid zijn mijn kaders, waarlangs ik tracht de vele vraagstukken te benaderen en te behandelen.

Wat zijn je ervaringen in de raad tot nu toe?

Het raadswerk ervaar ik als een geweldige uitdaging en verantwoordelijkheid. Naast het vele leeswerk zijn juist de gesprekken die je met velen voert boeiend en leerzaam.

(Waarom) zou je Vlielanders aanraden de raadsvergaderingen te volgen, zich aan te sluiten bij een politieke partij of zich misschien zelf beschikbaar te stellen als gemeenteraadslid?

Uiteindelijk moeten wij het samen doen in het algemeen belang. Hoewel onze gemeenschap klein is, dient er gewoon invulling gegeven te worden aan de taken van lokaal bestuur. Om hierin enige tijd je aandeel te leveren, getuigt (vond ik altijd) van enige moed. Maar is, zoals mij nu reeds is gebleken, ook van waarde, want je leert afwisselend zowel de genoegens als de ongenoegens (soms knarsetandend)  te ervaren van dit bijzondere werk: heel leerzaam dus!