Hoe ziet het leven van een wethouder er uit vijf maanden na de verkiezingen?

Dit item is verlopen op 11-05-2020.

Wij zijn als wethouders benoemd door de gemeenteraad van Vlieland. Voor mij was dat de derde keer.
In één keer een nieuwe collega tegen over mij op kantoor, nieuwe inzichten, verandering van portefeuilles. We zijn weer op de goede weg: Uiterton vordert en ook de nieuwbouw Zeester gaat gestaag door.

Wij zijn als gemeente druk op meerdere speelvelden. Het enige echte speelveld op Vlieland, het sportveld naast Flidunen, behoort nou juist niet tot onze verantwoordelijkheid. Sinds begin dit jaar heeft Stichting Recreatiebelangen Vlieland (SRV) het sportveld onder zijn hoede. Er is jaarlijks veel geld mee gemoeid om het in goede conditie te houden.

into the Great Wide Open is inmiddels al tien jaar vaste gebruiker van het veld. Deze stichting organiseert het muziek- en kunstfestival in september en dat is een van de onderwerpen waar de inwoners regelmatig met elkaar over spreken.

“Hoe komt het sportveld er uit te zien na het festival?” – We hebben het allemaal kunnen zien: Het sportveld ziet er buiten verwachting goed uit.

“Wat is de rol van gemeente Vlieland?” - De gemeente gaat over de afgifte van de vergunningen aan de organisatie van ITGWO. Daarin worden afspraken gemaakt over hoeveel auto’s er naar het eiland mogen komen, hoeveel rijplaten nodig zijn om de wegen en fietspaden niet te beschadigen, welke fietspaden worden afgesloten. Het lijkt soms dat als het bestuur van ITGWO iets vraagt aan de gemeente, of aan Staatsbosbeheer of Rijkswaterstaat, dat het allemaal maar kan en mag. Dat is zeker niet het geval. Over alles wordt uitvoerig gesproken met stakeholders, politie, brandweer en de gemeente Vlieland.

Er worden afspraken gemaakt over hoeveel bezoekers worden toegelaten, hoeveel vrijwilligers er komen en hoeveel vrijkaarten er beschikbaar zijn. Waar slapen al die mensen – de meesten op de campings – wat  gebeurt er met storm, regen en wat zijn dan de oplossingen? Wie, wat en hoe.  

Afgelopen editie van het festival is positief ontvangen bij alle partijen. Het dorp werd er bij betrokken, Kerkplein, Museum Tromp’s Huys. De terrassen waren vol. Ook de Vlielandse jeugd is bij ITGWO betrokken. In diverse projecten wordt er samen gewerkt .

Reacties (0)