Bericht van burgemeester Tineke Schokker (25 maart 2020)

Beste inwoners van Vlieland

De lente is duidelijk begonnen, de natuur ontwaakt en het is heerlijk zonnig weer. Maar iedereen voelt dat er iets aan de hand is, het is veel te rustig op het eiland. 
En als je de krant leest of tv kijkt realiseer je je: we zitten er in Nederland middenin. Daarom weer, zoals toegezegd, een extra nieuwsbrief van de gemeente.

Hier op Vlieland lijkt het tot nog toe mee te vallen, maar het blijft zaak dat we ons goed aan de maatregelen houden. Maatregelen die net zijn aangescherpt door de regering. En de regering doet dat niet zo maar. Een heel team van topdeskundigen adviseert het kabinet voordat er nieuwe maatregelen komen. Alles om u, om ons zo goed mogelijk te beschermen.

Dat het nog wel even gaat duren blijkt wel uit de termijn voor een aantal maatregelen die is opgeschoven van 6 april naar 1 juni. Met daarbij de oproep dat we ons allemaal goed moeten houden aan alles wat is afgekondigd.

We zijn op Vlieland wel wat gewend. En daar redden we ons altijd goed mee. Bij storm weten we wat te doen en bij extreem hoog water sluiten we de coupures en leggen we zandzakken neer. Maar dat zijn zaken die we voelen en zien. Dit Corona-virus is voor ons onzichtbaar. Dat maakt het zo onwerkelijk.

Gelukkig hebben verreweg de meeste mensen goed in de gaten dat al die maatregelen meer dan nodig zijn. Particulieren en ondernemers spelen met zorg en creatief in op de situatie. Dat is iets om te koesteren, want we kunnen alleen samen de schade zoveel mogelijk beperken.

Heb oog voor elkaar en steun elkaar waar nodig. Dat we dat kunnen wordt op dit moment iedere dag door u bewezen. Ik heb daarvoor veel waardering en bewondering en ik hoop, nee, ik ga ervan uit dat we dat zo lang dat nodig is volhouden.

De burgemeester van Vlieland,

Tineke Schokker

Reacties (0)

Plaats een reactie