Collegeblog

  • Terugblik

    Dit wordt een logboek op het web, het ‘world wide web’, zoals het in de beginjaren nog werd genoemd. Volgens Wikipedia is een web-log of blog “een persoonlijk dagboek op een website, dat regelmatig wordt bijgehouden. Meestal gaat het om teksten die in omgekeerd chronologische volgorde verschijnen.” Het nieuwste bericht staat dus bovenaan.