Collegeblog

  • Hoe ziet het leven van een wethouder er uit vijf maanden na de verkiezingen?

    Wij zijn als wethouders benoemd door de gemeenteraad van Vlieland. Voor mij was dat de derde keer.
    In één keer een nieuwe collega tegen over mij op kantoor, nieuwe inzichten, verandering van portefeuilles. We zijn weer op de goede weg: Uiterton vordert en ook de nieuwbouw Zeester gaat gestaag door.

  • Terugblik

    Dit wordt een logboek op het web, het ‘world wide web’, zoals het in de beginjaren nog werd genoemd. Volgens Wikipedia is een web-log of blog “een persoonlijk dagboek op een website, dat regelmatig wordt bijgehouden. Meestal gaat het om teksten die in omgekeerd chronologische volgorde verschijnen.” Het nieuwste bericht staat dus bovenaan.