College

burgemeester Michiel Schrier

Schrier
contactgegevens en taken burgemeester Michiel Schrier
FunctieBurgemeester
Telefoonnummer(0562)452709
E-mailadresm.schrier@vlieland.nl
Taken

nevenfuncties:

onbezoldigd: bestuurslid (penningmeester) Stichting Kat in Nood, Drachtstercompagnie

Beleidsterreinenalgemeen bestuur; openbare orde en veiligheid; verkeer, vervoer en waterstaat; handhaving; burgerparticipatie; voorlichting en communicatie

Dick Visser

Visser
contactgegevens en taken Dick Visser
FunctieWethouder
Telefoonnummer(0562) 452709
E-mailadresd.visser2@vlieland.nl
Taken

nevenfuncties: 

Bezoldigd: Ondernemer (bouwbedrijf)

Onbezoldigd: Voorzitter stichting De Noordwester; Voorzitter Watersportvereniging Vlielandia; Voorzitter toneelvereniging De Carrousel; Penningmeester Nieuw Liberaal Vlieland

Beleidsterreinenruimtelijke ordening en volkshuisvesting; financiering en algemene dekkingsmiddelen; economie, recreatie en toerisme; veerdiensten; milieubeheer (FUMO) en beheer openbare ruimte
Politieke partijNieuw Liberaal Vlieland

Elsje de Ruijter

de Ruijter
contactgegevens en taken Elsje de Ruijter
FunctieWethouder
Telefoonnummer0562-452709
E-mailadrese.deruijter@vlieland.nl
Taken

Nevenfunctie

voorzitter Stichting Vrienden van Boswijk

Beleidsterreinenonderwijs, cultuur, sociale voorzieningen en maatschappelijke dienstverlening, volksgezondheid en milieu; duurzaamheid; begraafplaats
Politieke partijGroenWit

Anne Idema

Idema
contactgegevens en taken Anne Idema
FunctieGemeentesecretaris / algemeen directeur
E-mailadresa.idema@vlieland.nl