Burgemeester en wethouders

Het college van burgemeester en wethouders vergadert elke dinsdagochtend. De openbare besluitenlijsten van het college kunt u HIER inzien, deze worden gepubliceerd in een overzicht met informatie van het college voor de gemeenteraadsleden.

burgemeester Michiel Schrier

Schrier
contactgegevens en taken burgemeester Michiel Schrier
FunctieBurgemeester
Telefoonnummer(0562)452709
E-mailadresm.schrier@vlieland.nl
Taken

nevenfuncties:

onbezoldigd: bestuurslid (penningmeester) Stichting Kat in Nood, Drachtstercompagnie

Beleidsterreinenalgemeen bestuur; openbare orde en veiligheid; verkeer, vervoer en waterstaat; handhaving; burgerparticipatie; voorlichting en communicatie

Anne Idema

Idema
contactgegevens en taken Anne Idema
FunctieGemeentesecretaris / algemeen directeur
E-mailadresa.idema@vlieland.nl
Taken

Nevenfuncties

secretaris/penningmeester van de Stichting Vrienden van Boswijk