Verleende (omgevings) vergunningen

 • Plan Zeester - parkeerplaatsen

  voor werk en/of werkzaamheden uitvoeren en handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening

  • Voor de aanleg van een parkeervoorziening ‘plan Zeester’ op het kadastrale perceel A1898 te Vlieland (verzonden 8 september 2020).
 • Havenweg 1

  voor bouwen

  • Voor het maken van vier dakkapellen aan de oostzijde van het pand Havenweg 1 te Vlieland (verzonden 3 september 2020).
 • Korenmansweg - hekwerk

  voor bouwen

  • Voor het plaatsen van een hekwerk om het kadastrale perceel B1172, locatie Korenmansweg te Vlieland (verzonden 27 augustus 2020).
 • Korenmansweg 6 - stalling

  voor handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening

  • Voor de interne verbouw van de loods op het perceel Korenmansweg 6 te Vlieland tot stalling voor twee paarden (verzonden 27 augustus 2020).
 • Dorpsstraat 152 - toegangsdeur

  voor bouwen in het beschermd stads- en dorpsgezicht

  • Voor het maken van extra (tijdelijke) toegangsdeur in het pand Dorpsstraat 152 te Vlieland (verzonden 27 augustus 2020).
 • Dorpsstraat 29 - schutting

  voor bouwen in het beschermd stads- en dorpsgezicht

  • Voor het plaatsen van een schutting op het perceel Dorpsstraat 29 te Vlieland (verzonden 25 augustus 2020).
 • Vuurboetsduin 1-2 garageboxen en keerwanden

  voor bouwen

  • Voor de vervanging van de bestaande garageboxen en het plaatsen van keerwanden op het perceel Vuurboetsduin 1-2 te Vlieland (verzonden 12 augustus 2020).
 • Korenmansweg - detailhandel

  voor handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening

  • Voor de verkoop van hondenbenodigdheden en -accessoires vanuit het pand Korenmansweg 16 te Vlieland (verzonden 19 augustus 2020).
 • Havenweg 31 - detailhandel

  voor handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening

  • Voor de verkoop van artikelen vanuit het pand Havenweg 31 te Vlieland (verzonden 20 augustus 2020).
 • Stelling 12H - toegangspad

  Voor weg aanleggen of veranderen

  Voor de aanleg van een verhard toegangspad naar Stelling 12H te Vlieland (verzonden 15 mei 2020).

 • Willem de Vlaminghweg 85 - uitrit

  Voor weg aanleggen of veranderen

  Voor het maken van een uitrit op het perceel Willem de Vlaminghweg 85 te Vlieland (verzonden 19 mei 2020).

 • Willem de Vlaminghweg 91 - uitrit

  Voor weg aanleggen of veranderen

  Voor de aanleg van een uitrit op het perceel Willem de Vlaminghweg 19 te Vlieland (verzonden 19 mei 2020).

 • Postweg 4 - overkapping

  Voor bouwen

  Voor het plaatsen van een terrasoverkapping op een deel van het terras op het perceel Postweg 4 te Vlieland (verzonden 19 mei 2020).

 • Strand - informatieborden

  Voor bouwen

  Voor (de legalisatie van) het plaatsen van broedinformatieborden op het strand (verzonden 20 mei 2020).

 • Havenweg 15 - verbouw

  voor bouwen

  • Voor de verbouw van het pand Havenweg 15 te Vlieland (verzonden 3 juni 2020).
 • Havenweg 40-40a

  voor bouwen

  • Voor het opsplitsen van de bestaande loods op het perceel Havenweg 40 te Vlieland (verzonden 4 juni 2020).
 • Dorpsstraat 15 - schutting

  voor bouwen in het beschermd stads- en dorpsgezicht

  • Voor het vervangen van de schutting op het perceel Dorpsstraat 15 te Vlieland (verzonden 4 juni 2020).
 • Willem de Vlaminghweg 87 - uitrit

  voor weg aanleggen of veranderen

  • Voor het maken van een uitrit op het perceel Willem de Vlaminghweg 87 te Vlieland (verzonden 4 juni 2020).
 • Willem de Vlaminghweg 93 - uitrit

  Voor uitrit aanleggen of veranderen

  • Voor het maken van een uitrit op het perceel Willem de Vlaminghweg 93 te Vlieland (verzonden 11 juni 2020).
 • Havenplein 7 - fietsuitgifte

  voor handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening

  • Voor het tijdelijk gebruik van het Havenplein als fietsenuitgiftepunt t.o. Havenplein 7 te Vlieland (verzonden 12 juni 2020).
 • Fortweg 20 - terrasuitbreiding

  voor handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening

  • Voor het tijdelijk gebruik van het strand voor terrasuitbreiding buiten het terrein van Paviljoen Oost, Fortweg 20 te Vlieland (verzonden 12 juni 2020).
 • Dorpsstraat 57 - aanpassen schuur

  voor bouwen in het beschermd stads- en dorpsgezicht

  • Voor de vervanging van de huidige schuur op het perceel Dorpsstraat 57 te Vlieland (verzonden 17 juni 2020).
 • Dorpsstraat 125 - dakpannen

  voor bouwen in het beschermd stads- en dorpsgezicht

  • Voor het vervangen van dakpannen op het perceel Dorpsstraat 125 te Vlieland (verzonden 18 juni 2020).
 • Dorpsstraat 156 - dakpannen

  voor bouwen in het beschermd stads- en dorpsgezicht

  • Voor het vervangen van dakpannen op het perceel Dorpsstraat 156 te Vlieland (verzonden 18 juni 2020).
 • Vliepark 8 - aanbouw

  voor bouwen

  • Voor het plaatsen van een aangebouwde berging op het perceel Vliepark 8 te Vlieland (verzonden 18 juni 2020).
 • Dorpsstraat 7 - standplaats

  voor handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening

  • Voor het innemen van een standplaats op het perceel Dorpsstraat 7 te Vlieland (verzonden 23 juni 2020).
 • Dorpsstraat 79 - wijzigen pui

  voor bouwen in het beschermd stads- en dorpsgezicht

  • Voor het wijzigen van de pui van het pand Dorpsstraat 79 te Vlieland (verzonden 24 juni 2020).
 • Dorpsstraat 183 en 183a-e

  voor brandveilig gebruik

  • Voor het brandveilig gebruik van het pand Dorpstraat 183 en 183A t/m E te Vlieland (verzonden 23 juni 2020)
 • Fortweg 10 - filmzaal

  voor handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening

  • Voor tijdelijk gebruik van theaterzaal Bierbrouwerij Fortuna als filmzaal voor filmweekenden van Podium Vlieland (verzonden 30 juni 2020)
 • Boslaan 1 - bronbemaling

  voor beperkte milieutoets

  • Voor de realisatie van een gesloten bronsysteem op het perceel Boslaan 1 te Vlieland (verleend 23 juli 2020).
 • Badweg 1a - standplaats

  voor handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening

  • Voor het innemen van een standplaats op het perceel Badweg 1a te Vlieland (verzonden 28 juli 2020).
 • Middenweg 35 - raam

  voor bouwen

  • Voor de vervanging van een raam op het perceel Middenweg 35 te Vlieland (verzonden 29 juli 2020).
 • Stelling 12H - toegangspad

  voor weg aanleggen of veranderen

  • Voor de aanleg van een verhard toegangspad naar Stelling 12H te Vlieland (verzonden 15 mei 2020).
 • Boswijk

  voor bouwen

  • Voor de bouw van 36 woningen, 7 zorgappartementen en een welzijnsgebouw op het perceel Boswijk te Vlieland (verzonden 7 mei 2020).
 • Dorpsstraat 20A

  voor bouwen in het beschermd stads- en dorpsgezicht

  • Voor de verbouw van het pand Dorpsstraat 20A te Vlieland (verzonden 7 mei 2020).
 • Dorpsstraat 126

  voor handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening

  • Voor het vestigen van een atelier/schrijfplek op het perceel Dorpsstraat 126 te Vlieland (verzonden 29 april 2020).
 • Willem de Vlaminghweg 97

  voor bouwen

  • Voor het plaatsen van een berging op het perceel Willem de Vlaminghweg 97 te Vlieland (verzonden 29 april 2020).
 • Duinkersoord 66

  Voor bouwen:

  - Voor de vervangende nieuwbouw op het perceel Duinkersoord 66 te Vlieland (verzonden 16 april 2020).

 • Dorpsstraat 108 - reclame

  Voor bouwen in het beschermd stads- en dorpsgezicht:

  - Voor het vervangen van de huidige gevelreclame op het perceel Dorpsstraat 108 te Vlieland (verzonden 22 april 2020).

 • Korenmansweg 23 - bedrijfshal

  voor bouwen

  • Voor de  bouw van een bedrijfshal op het perceel Korenmansweg 23 te Vlieland (verzonden 8 april 2020).
 • Rozebottelweg 2 - warmtebuffer

  Voor bouwen, werk of werkzaamheden uitvoeren en handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening:

  Voor het plaatse van een overkapping ten behoeve van zonnecollectoren en de bouw van een ondergronds warmtebuffer op het perceel Rozebottelweg 2 te Vlieland (verzonden 17 maart 2020).

 • Dorpsstraat 153

  Voor bouwen in het beschermd stads- en dorpsgezicht:

  Voor het plaatsen van een poort, twee fietsenschuurtjes en een tuinkast op het perceel Dorpsstraat 153 te Vlieland (verzonden 25 maart 2020).

 • Kampweg 1 - glasvezel

  Voor werk of werkzaamheden verrichten:

  Voor de aanleg van glasvezelkabels ten behoeve van Kampeerterrein Stortemelk, Kampweg 1 te Vlieland (verzonden 25 maart 2020).

 • Havenweg e.o. - glasvezel

  Voor werk of werkzaamheden verrichten:

  Voor de aanleg van glasvezelkabels ten behoeve van de percelen Havenweg en omgeving te Vlieland (verzonden 25 maart 2020).

 • Dorpsstraat 91 - verbouw

  Voor bouwen in het beschermd stads- en dorpsgezicht:

  Voor de verbouw van het pand Dorpsstraat 91 te Vlieland (verzonden 1 april 2020).

 • Dennenlaan 8 - splitsing

  Voor bouwen en handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening:

  Voor (de legalisatie van) het wijzigen van de bestaande dakkapel en het splitsen van één recreatieappartement in twee op het perceel Dennenlaan 8 te Vlieland (verzonden 1 april 2020).

 • Vuurboetsduin - antennemast

  Voor bouwen en handelen met gevolgen voor beschermde natuurgebieden:

  Voor he plaatsen van een nieuwe antennemast ter vervanging van de huidige tijdelijke antennemast op het perceel Vuurboetsduin te Vlieland (verzonden 2 april 2020).

 • Dorpsstraat 91-93 gedeeltelijke sloop

  voor slopen/asbest verwijderen in het beschermd stads- en dorpsgezicht

  • Voor de (gedeeltelijke) sloop en het verwijderen van asbest van het pand Dorpsstraat 91 te Vlieland (verzonden 17 februari 2020).
 • W. de Vlaminghweg 9 - berging

  voor bouwen

  • Voor (de legalisatie van) een berging op het perceel Willem de Vlaminghweg 9 te Vlieland (verzonden 20 februari 2020).
 • Nieuwestraat, W. de Vlaminghweg en De Zeester - bestrating

  voor weg aanleggen of veranderen

  • Voor het aanleggen van een kruising Nieuwestraat/Willem de Vlaminghweg, acht parkeervlakken aan de Nieuwestraat, de straat ‘De Zeester’ en een hoofdriolering ten behoeve van de aansluiting van het plan ‘De Zeester’ op de riolering in de Dorpsstraat (verzonden 20 februari 2020).
 • De Blinkerd 13 - uitbreiding balkon

  voor bouwen

  • Voor de uitbreiding van het balkon op het perceel De Blinkerd 13 te Vlieland (verzonden 25 februari 2020).
 • Sparrenlaan 2 - uitbreiding

  voor bouwen

  • Voor de uitbreiding van het pand Sparrenlaan 2 te Vlieland (verzonden 26 februari 2020)
 • Dorpsstraat 18b - schuurtje

  voor bouwen

  • Voor (de legalisatie van) het plaatsen van een schuurtje op het perceel Dorpsstraat 18B te Vlieland (verzonden 26 februari 2020).
 • Dorpsstraat 91-93

  voor slopen/asbest verwijderen in het beschermd stads- en dorpsgezicht

  • Voor de (gedeeltelijke) sloop en verwijderen van asbest van het pand Dorpsstraat 91 te Vlieland (verzonden 17 februari 2020).
 • Boereglop 4 - geldautomaat

  voor bouwen in het beschermd stads- en dorpsgezicht

  • Voor het aanpassen van de huidige bedrijfsreclame op het pand Boereglop 4 te Vlieland (verzonden 11 februari 2020).
 • Kerkplein 7a

  voor bouwen in het beschermd stads- en dorpsgezicht

  • Voor het verbreden van de toegangsdeur van het pand Kerkplein 7A te Vlieland (verzonden 11 februari 2020).
 • Kerkplein 2

  voor bouwen in het beschermd stads- en dorpsgezicht

  • Voor het plaatsen van zonnepanelen op het perceel Kerkplein 2 te Vlieland (verzonden 29 januari 2020).
 • Dorpsstraat 146 - garagedeur dichtmaken

  voor bouwen in het beschermd stads- en dorpsgezicht:

  • Voor (de legalisatie van) het dichtmetselen van een garagedeur op het perceel Dorpsstraat 146 te Vlieland (verzonden 29 januari 2020).
 • Duinkersoord 52

  voor bouwen

  • Voor de bouw van een vervangende zomerwoning op het perceel Duinkersoord 52 te Vlieland (verzonden 22 januari 2020).
 • Havenweg 38 40 42 - bedrijfsloods

  Voor bouwen: voor de bouw van een loods met drie units op het perceel Havenweg 38, 40 en 42 te Vlieland (verzonden 5 december 2019).

 • Fortweg 4 - loods

  Voor bouwen: voor de verbouw van een loods op het perceel Fortweg 4 te Vlieland (verzonden 5 december 2019).

 • Dorpsstraat 12

  Voor bouwen: voor de bouw van een schuur met kelder op het perceel Dorpsstraat 12 te Vlieland (verzonden 11 december 2019).

 • Dorpsstraat 200

  Voor bouwen in het beschermd stads- en dorpsgezicht: voor het vervangen en verhogen van de kap van het pand Dorpsstraat 200 te Vlieland (verzonden 18 december 2019).

 • Kerkplein 5a

  Voor bouwen in het beschermd stads- en dorpsgezicht: voor het plaatsen van een dakraam op het perceel Kerkplein 5a te Vlieland (verzonden 18 december 2019).

 • Dennenlaan 6

  voor bouwen

  • Voor de verbouw van het pand Dennenlaan 6 te Vlieland (verzonden 15 januari 2020).
 • Dennenlaan 14

  voor bouwen

  • Voor de verbouw van het pand Dennenlaan 14 te Vlieland (verzonden 15 januari 2020).
 • Dorpsstraat 56

  voor bouwen in het beschermd stads- en dorpsgezicht

  - Voor de verbouw van het pand Dorpsstraat 56 te Vlieland (verzonden 30 oktober 2019)

 • Dorpsstraat 167 - balkon

  voor bouwen in het beschermd stads- en dorpsgezicht

  • Voor het plaatsen van een balkon aan de achterzijde van het pand Dorpsstraat 167 te Vlieland (verzonden 22 oktober 2019).
 • Dorpsstraat 42 - zonnepanelen

  voor bouwen in het beschermd stads- en dorpsgezicht

  • Voor het plaatsen van zonnecollectoren op het perceel Dorpsstraat 42 te Vlieland (verzonden 22 oktober 2019).
 • Dorpsstraat 42 - zonnepanelen

  voor bouwen in het beschermd stads- en dorpsgezicht

  • Voor het plaatsen van zonnecollectoren op het perceel Dorpsstraat 42 te Vlieland (verzonden 22 oktober 2019).
 • Duinkersoord 51

  voor werk en/of werkzaamheden uitvoeren

  • Voor (de legalisatie van) tuinonderhoud op het perceel Duinkersoord 51 te Vlieland (verzonden 22 oktober 2019).
 • Kampweg 1 - zuilen

  voor bouwen en reclame

  • Voor (de legalisatie van) het plaatsen van bewegwijzeringszuilen voor kampeerterrein Stortemelk op het perceel Kampweg 1 te Vlieland (verzonden 28 oktober 2019)
 • Dorpsstraat 61 - terrasafscheiding

  voor bouwen in het beschermd stads- en dorpsgezicht

  • Voor (de legalisatie van) het plaatsen van een erfafscheiding op het perceel Dorpsstraat 61 te Vlieland (verzonden 28 oktober 2019).
 • Korenmansweg 16 - reclame

  Voor bouwen: voor het aanbrengen van bedrijfsreclame op het pand Korenmansweg 16 te Vlieland (verzonden 31 juli 2019).

 • Dennenlaan 20

  Voor bouwen: voor de verbouw van het pand Dennenlaan 20 te Vlieland (verzonden 31 juli 2019).

 • Fortweg 20 - zonnepanelen

  Voor bouwen: voor (de legalisatie van) het plaatsen van zonnepanelen op het perceel Fortweg 20 te Vlieland (verzoden 31 juli 2019).

 • Badweg 3-040

  Voor bouwen: voor de vervanging van een raam en het plaatsen van een alarminstallatie op het perceel Badweg 3-040 te Vlieland (verzonden 31 juli 2019).

 • Duinkersoord 34

  Voor werk of werkzaamheden uitvoeren: voor de landschappelijke aanpassing van het perceel Duinkersoord 34 te Vlieland (verzonden 31 juli 2019).

 • Korenmansweg 17

  Voor bouwen: voor de bouw van een bedrijfsloods t.b.v. een veterinaire praktijk en paardenstalling op het perceel Korenmansweg 17 te Vlieland (verzonden 20 augustus 2019).

 • Nieuwestraat, W. de Vlaminghweg en De Zeester

  Voor bouwen: voor de bouw van 25 woningen aan de Nieuwestraat, Willem de Vlaminghweg en De Zeester te Vlieland (verzonden 28 augustus 2019.

 • Vuurboetsduin - verharding

  Voor werk en/of werkzaamheden: voor het aanpassen van de verharding op het Vuurboetsduin te Vlieland (verzonden 28 augustus 2019).

 • Vuurboetsduin - trappen

  Voor bouwen: voor de vervanging van de bestaande trappen op het Vuurboetsduin te Vlieland (verzonden 28 augustus 2019).

 • Dorpsstraat 183

  Voor reclame in het beschermd stads- en dorpsgezicht: voor (de legalisatie van) het plaatsen van bedrijfsreclame op het perceel Dorpsstraat 183 te Vlieland (verzonden 28 augustus 2019).

 • Bokkendal waterwinputten

  Voor werk en werkzaamheden, milieuneutraal veranderen, handelingen met gevolgen voor beschermde plant- en diersoorten en beschermde natuurgebieden en beschermingsgebieden waterwinning

  • Voor het verwijderen van vijf oude en het boren van vijf nieuwe waterwinputten in het Bokkendal te Vlieland (verzonden 19 september 2019).
 • Rozebottelweg 13 - ketelhuis

  Voor bouwen: voor de bouw van een ketelhuis op het perceel Rozebottelweg 13 te Vlieland (verzonden 24 juli 2019).

 • Korenmansweg 19 en 21

  Voor bouwen: voor de bouw van een geschakelde bedrijfsloods op de percelen Korenmansweg 19 en 21 te Vlieland (verzonden 24 juli 2019).

 • Dorpsstraat 170

  Voor bouwen in het beschermd stads- en dorpsgezicht: voor de verbouw van het pand Dorpsstraat 170 te Vlieland (verzonden 24 juli 2019).

 • Dorpsstraat 136

  Voor handelen met gevolgen voor beschermde monumenten: voor de verbouw van het monument Dorpsstraat 136 te Vlieland (verzonden 24 juli 2019).

 • Dorpsstraat 81

  Voor brandveilig gebruik: voor het brandveilig gebruik van het pand Dorpsstraat 81 te Vlieland (verzonden 24 juli 2019).

 • Duinkersoord 91

  voor bouwen

  • Voor de verbouw van het pand Duinkersoord 91 te Vlieland (verzonden 18 juni 2019).
 • Dorpsstraat 149A

  voor bouwen in het beschermd stads- en dorpsgezicht

  • Voor het plaatsen van een berging op het perceel Dorpsstraat 149 en voor het plaatsen van een houtopslag op het perceel Dorpsstraat 151 te Vlieland (verzonden 18 juni 2019).
 • Dennenlaan 32

  voor bouwen

  • Voor uitbreiding van de bestaande woning, het plaatsen van zonnecollectoren en het aanleggen van een nieuwe in- of uitrit op het perceel Dennenlaan 32 te Vlieland (verzonden 18 juni 2019).
 • Dorpsstraat 91-93

  voor bouwen in het beschermd stads- en dorpsgezicht

  • Voor de verbouw van de panden Dorpsstraat 91-93 te Vlieland (verzonden 6 juni 2019).
 • Korenmansweg 2

  voor bouwen

  • Voor de verbouw van het pand Korenmansweg 2 te Vlieland (verzonden 6 juni 2019).
 • Dorpsstraat 125

  voor bouwen in het beschermd stads- en dorpsgezicht

  • Voor het plaatsen van een dakkapel op het perceel Dorpsstraat 125 te Vlieland (verzonden 10 mei 2019).
 • Dorpsstraat 122A

  voor bouwen in het beschermd stads- en dorpsgezicht

  • Voor de verbouw van het pand Dorpsstraat 122A te Vlieland (verzonden 10 mei 2019).
 • Dorpsstraat 120

  voor bouwen in het beschermd stads- en dorpsgezicht

  • Voor een kleurwijziging van het houtwerk van het pand Dorpsstraat 120 te Vlieland (verzonden 27 mei 2019).
 • Dorpsstraat 89

  voor bouwen in het beschermd stads- en dorpsgezicht

  • Voor het plaatsen van zonwering op het perceel Dorpsstraat 89 te Vlieland (verzonden mei 27 2019).
 • Speeltuin

  voor bouwen

  • Voor het vervangen van bestaande en het plaatsen van nieuwe speeltoestellen op het perceel A1707, speeltuin aan De Uitlegger (verzonden 27 mei 2019)
 • Betzy Akerslootglop 3

  Voor bouwen in het beschermd stads- en dorpsgezicht: voor (de legalisatie van) het plaatsen van zonnepanelen op het perceel Betzy Akerslootglop 3 te Vlieland (verzonden 1 mei 2019).

 • Duinkersoord 110b

  Voor bouwen: voor de verbouw van het pand Duinkersoord 110b te Vlieland (verzonden 1 mei 2019).

 • Havenweg 68

  voor bouwen

  • Voor (de legalisatie van) het plaatsen van een ventilatiekanaal op het perceel Havenweg 68 te Vlieland (verzonden 23 april 2019).
 • Panoramakijkers Postweg en Vuurboetsduin

  Voor bouwen:

  • Voor het plaatsen van panoramakijkers op het Vuurboetsduin en bij Dodemansbol te Vlieland (verzonden 23 april 2019).
 • Postweg 1 - tuintjes

  voor bouwen

  • Voor het plaatsen van een schuurtje op het perceel Postweg 1 (Tuintjes) te Vlieland (verzonden 10 april 2019).
 • Dorpsstraat 158

  voor bouwen in het beschermd stads- en dorpsgezicht

  • Voor het plaatsen van zonnepanelen op het perceel Dorpsstraat 158 te Vlieland (verzonden 11 april 2019).
 • Dorpsstraat 182

  voor bouwen in het beschermd stads

  • Voor het aanbrengen van één markies op het perceel Dorpsstraat 182 te Vlieland (verzonden 4 april 2019).
 • Dorpsstraat 117

  voor bouwen, handelingen in strijd met regels ruimtelijke ordening en oprichting van een inrichting (Milieu)

  • Voor de bouw van een ketelhuis ten noorden van de wijk Duinwijck te Vlieland (ingekomen 29 maart 2019)
 • Fortweg 20

  voor bouwen – beslissing op bezwaar

  • Voor de plaatsing van een reclamebord op de strandovergang Fortweg te Vlieland (verzonden 3 april 2019).
 • Korenmansweg 16-24

  voor bouwen

  • Voor de oprichting van een bedrijvenloods op het kadastrale perceel B1124 (Korenmansweg 16, 18, 20, 22 en 24 te Vlieland (verzonden 3 april 2019).
 • Fortweg 20

  voor bouwen, weg aanleggen/veranderen en handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening

  • Voor het verplaatsen van een palenfundering, de aanleg van een bevoorradingspad met stelconplaten op het perceel Fortweg 20 en een gestrate aansluiting op de oprit naar de Fortweg te Vlieland (verzonden 19 maart 2019).
 • Kampweg 1

  voor werk en/of werkzaamheden

  • Voor het herbestraten van het (eigen) terrein tot de duinovergang, het verplaatsen van zand en voor het verwijderen van stuifduinen ten behoeve van een wal op het perceel Kampweg 1 te Vlieland (verzonden 19 maart 2019)
 • Fortweg 5c

  voor bouwen

  • Voor het plaatsen van een kozijn op het perceel Fortweg 5c te Vlieland (verzonden 14 maart 2019).
 • Dennenlaan 17

  voor bouwen

  • Voor de verbouw van het pand Dennenlaan 17 te Vlieland (verzonden 14 februari 2019).
 • Middenwg 29a

  voor bouwen

  • Voor het verplaatsen van een deur van de parkeerplaatszijde naar de zuidzijde van het pand Middenweg 29a te Vlieland (verzonden 28 januari 2018).
 • Duinkersoord - schelpenpaden

  voor weg aanleggen of veranderen

  • Voor de aanleg van verharding en halfverharding ter vervanging van de bestaande schelpenpaden in Duinkersoord te Vlieland (verzonden 19 december 2018).
 • Kampweg 1

  • voor het bouwen met afwijking van het wijzigingsplan Eilandlodges Bosrandzone Stortemelk krachtens artikel 2.12, eerste lid, onder a, sub 3 juncto 3.10 Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) van 6 boshuisjes op het perceel Kampweg 1 te Vlieland (verzonden 19 december 2018)
 • Havenweg 56

  voor bouwen

  • Voor het oprichten van een bedrijfsloods op het perceel Havenweg 56 te Vlieland (verzonden 19 december 2018).
 • Dorpsstraat 112

  voor bouwen in het beschermd stads- en dorpsgezicht

  • Voor het wijzigen van de voorgevel van het pand Dorpsstraat 112 te Vlieland (verzonden 18 december 2018).
 • Dorpsstraat 39B

  voor bouwen in het beschermd stads- en dorpsgezicht

  • Voor het plaatsen van een scootersafe op het perceel Dorpsstraat 39B te Vlieland (verzonden 18 december 2018)
 • Willem de Vlaminghweg 43

  voor bouwen

  • Voor het aanbrengen van onverlichte reclame op het dak van het pand Willem de Vlaminghweg 43 te Vlieland (verzonden 11 december 2018).
 • Dorpsstraat 153

 • Dorpsstraat 153

  voor bouwen in het beschermd stads- en dorpsgezicht

  • Voor het plaatsen van een warmtepomp op het perceel Dorpsstraat 153 te Vlieland (ingekomen 4 december)
 • Kerkplein 6

  voor handelingen met gevolgen voor beschermde monumenten

  • Voor het plaatsen van een ventilatiepijp in het noordelijk dak van het pand Kerkplein 6 te Vlieland (verleend 8 november 2018).
 • Duinkersoord 16

  voor bouwen

  Voor de bouw van een vakantiewoning op het perceel Duinkersoord 16 te Vlieland (verzonden 24 oktober 2018)

 • Dorpsstraat 146

  voor handelingen met gevolgen voor beschermde monumenten

  • Voor de (legalisatie van) een omheining op het dakterras van het pand Dorpsstraat 146 te Vlieland (verzonden 18 oktober 2018).
 • Kampweg 1

  voor bouwen

  • Voor het plaatsen van een nieuw rioolgemaal op het perceel Kampweg 1 te Vlieland (verzonden 18 oktober 2018).
 • Havenweg 16A

  onttrekkingsvergunning

  • Voor het gebruik van het pand Havenweg 16A te Vlieland tot 1 juli 2019 (verzonden 10 september 2018).
 • Dorpsstraat 1

  voor bouwen in het beschermd stads- en dorpsgezicht

  • Voor het plaatsen van een veranda aan de achterzijde van het pand Dorpsstraat 1 te Vlieland (verzonden 25 september 2018).
 • Pad van 20

  voor bouwen en handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening

  • Voor het plaatsen van een vangkraal aan het Pad van 20 te Vlieland (verzonden 25 september 2018).
 • Dorpsstraat 139

  voor bouwen in het beschermd stads- en dorpsgezicht

  • Voor het plaatsen van een schutting op het perceel Dorpsstraat 139 te Vlieland (verzonden 6 september 2018).
 • Vuurboetsduin

  voor bouwen en handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening

  • Voor (legalisatie van) het plaatsen van twee kunstobjecten op het Vuurboetsduin ten zuiden van de vuurtoren te Vlieland tot 1 januari 2019 (verzonden 23 augustus 2018).
 • Dorpsstraat 183

  voor bouwen in het beschermd stads- en dorpsgezicht

  • Voor de bouw van 10 koop- en huurappartementen op het perceel Dorpsstraat 183 te Vlieland (verzonden 5 september 2018)
 • Willem de Vlaminghweg thv 2

  voor bouwen

  Voor het plaatsen van een E0laadpaal aan de Willem de Vlaminghweg t.h.v. nr. 2 (verzonden 26 juli 2018)

 • Dorpsstraat 1

  Voor bouwen in het beschermd stads- en dorpsgezicht:

  Voor (de legalisatie van) het aanbrengen van gevelreclame op de voorgevel van het pand Dorpsstraat 1 te Vlieland (verzonden 26 juli 2018).

 • Dorpsstraat 183

  Voor slopen in het beschermd stads- en dorpsgezicht

  Voor de sloop en asbestsanering van het pand Dorpsstraat 183 te Vlieland (verzonden 26 juli 2018).

 • Dorpsstraat 12

  Voor bouwen in het beschermd stads- en dorpsgezicht

  Voor de bouw van een schuur op het perceel Dorpsstraat 12 te Vlieland (verzonden 1 augustus 2018).

 • Strand De Bolder

  Voor werk en/of werkzaamheden

  Voor het aanbrengen van een tijdelijke zandwal op het strand bij de strandopgang De Bolder, Kampweg 1 te Vlieland ten behoeve van het festival ITGWO (verzonden 1 augustus).

 • Vuurboetsduin 3

  Voor bouwen met afwijking van het bestemmingsplan

  Voor het tijdelijk plaatsen van een antennemast op het Vuurboetsduin (verzonden 7 augustus 2018).

 • Fortweg 10

 • Duinkersoord 67

  • Voor vervangende nieuwbouw van het pand Duinkersoord 67 te Vlieland (verzonden 27 juni 2018).
 • Lutinelaan 26

  voor bouwen

  • Voor het plaatsen van een dakkapel aan de achterzijde van het pand Lutinelaan 26 te Vlieland (verzonden 11 juli 2018).
 • Berkenlaan 15

  bouwen:

  Voor de verbouw van het pand Berkenlaan 15 te Vlieland (verzonden 26 juni 2018).

 • Fortweg 10

  voor brandveilig gebruik - melding

  • Voor het brandveilig gebruik van het pand Fortweg 10 te Vlieland (verzonden 13 juni 2018)
 • Dorpsstraat 99

  Voor bouwen in het beschermd stads- en dorpsgezicht:

  - Voor (de legalisatie van) het plaatsen van een tuinkast op het perceel Dorpsstraat 99 te Vlieland (verzonden 7 juni 2018).

 • Fortweg 10

  voor werk en/of werkzaamheden

  • Voor verwijderen van de huidige en de aanleg van nieuwe bestrating, gras- en duinlandschap op het perceel Fortweg 10 te Vlieland (verzonden 5 juni 2018).
 • Dorpsstraat 88

  voor bouwen in beschermd stads- en dorpsgezicht

  Voor het plaatsen van markiezen op de ramen van de eerste en tweede verdieping van het pand Dorpsstraat 88 te Vlieland (verzonden 9 mei 2018).

 • Kerkplein 10

  voor bouwen in beschermd stads- en dorpsgezicht

  • Voor het vervangen van een tuinkast op het perceel Kerkplein 10 te Vlieland (verzonden 9 mei 2018).
 • Vliepark 21

  voor bouwen

  • Voor de verbouw van het pand Vliepark 21 te Vlieland (verzonden 9 mei 2018).
 • Havenweg 1

  voor bouwen

  • Voor de verbouw van het pand Havenweg 1 te Vlieland (verzonden 26 april 2018).
 • Dennenlaan 11

  voor bouwen in beschermd stads- en dorpsgezicht

  • Voor uitbreiding van het pand Dorpsstraat 11 te Vlieland (verleend 29 maart 2018).
 • Dorpsstraat 23

  voor bouwen in het beschermd stads- en dorpsgezicht

  • Voor de verbouw van het pand Dorpsstraat 23 te Vlieland (verzonden 1 maart 2018).
 • Duinkersoord 113

  voor brandveilig gebruik

  • Voor brandveilig gebruik van het pand Duinkersoord 113 te Vlieland (verzonden 6 maart 2017).
 • Fortweg 20

  Voor bouwen: voor het plaatsen van een palenfundering onder het seizoensgebonden strandpaviljoen, Fortweg 20 te Vlieland (verzonden 20 februari 2018).

 • Duinkersoord 92

  voor bouwen

  • Voor de bouw van een berging op het perceel Duinkersoord 92 te Vlieland (verzonden16 februari 2018).
 • Dorpsstraat 119

  • Voor (legalisatie van) de vervanging van een schuurtje en de bouw van een pergola op het perceel Dorpsstraat 119 te Vlieland (verzonden 12 februari 2018).
 • Vuurboetsduin

  voor werk en/of werkzaamheden en handelingen met gevolgen voor beschermde natuurgebieden

  • Voor de aanleg van het ontbrekende deel van de wandelroute rondom de vuurtoren op het Vuurboetsduin te Vlieland (verzonden 12 februari 2018).
 • Duinkersoord 62

  • Voor het vervangen van de huidige dakpannen en dakgoten en het aanbrengen van dakisolatie op het perceel Duinkersoord 62 te Vlieland (verzonden 17 januari 2018).
 • Havenweg 23 e.o.

  • Voor het versterken van de waterkerende dijk nabij de jachthaven te Vlieland (verzonden 17 januari 2018)
 • Dorpsstraat 181

  • Voor (legalisatie van) de bouw van een schuur ter vervanging van twee kleine schuurtjes op het perceel Dorpsstraat 181 te Vlieland (verzonden 10 januari 2018).
 • Korenmansweg 4

  • Voor uitbreiding van de bestaande loods op het perceel Korenmansweg 4 te Vlieland (verzonden 28 november 2017).
 • Dennenlaan 4

  Voor uitbreiding van de bestaande schuur op het perceel Dennenlaan 4 te Vlieland (verzonden 28 november 2017

 • Dorpsstraat 127

  • Voor het vervangen van dakpannen op het noordelijk dakvlak van het perceel Dorpsstraat 127 te Vlieland (verzonden 28 november 2017).
 • Havenweg 17a

  • Voor vervanging van het defosfateringsstation en het plaatsen van een lavafilter op het perceel Havenweg 17A te Vlieland (verzonden 28 november 2017).
 • Badweg 2

  • Voor de realisatie van drie personeelskamers op het perceel Badweg 2 te Vlieland (verzonden 15 november 2017).
 • Duinkersoord 113

  Voor afwijken van het bestemmingsplan voor het wijzigen van 36 2- in 36 4-persoonsappartementen op het perceel Duinkersoord 113-1 t/m 113-36 te Vlieland (verzonden 13 november 2017)

 • Gangboord 3

  Voor het plaatsen van een kachelpijp aan de oostgevel van het pand Gangboord 3 te Vlieland (verzonden 9 november 2016).

 • Badweg 5

  Voor de vervanging van het huidige Badhuys, Badweg 5 te Vlieland (verzonden 16 november 2016).

 • Havenweg 53

  Voor het tijdelijk plaatsen van een opslagcontainer op het perceel Havenweg 53 te Vlieland (verzonden 16 november 2016).

 • Duinkersoord 1

  Voor de verbouw van het pand Duinkersoord 1 te Vlieland (verzonden 16 november 2016).

 • Dorpsstraat 122

  Voor de gevelwijziging van het pand Dorpsstraat 122 te Vlieland (verzonden 23 november 2016).

 • Havenweg 32

  Voor het trekken van een leiding door een bestaande ribbuis op het perceel Havenweg 32 te Vlieland (verzonden 23 november 2016).

 • Havenweg 26

  Voor de verbouw van het pand Havenweg 26 te Vlieland (verzonden 30 november 2016).

 • Duinkersoord 135

  Voor het vergroten van het huidige eindscherm en het plaatsen van palen op het perceel Duinkersoord 135 te Vlieland (verzonden 6 december 2016).

 • Kerkplein 2

  Voor het vervangen van de dakkapellen aan de voor- en achterzijde van het pand Kerkplein 2 te Vlieland (verzonden 13 december 2016).

 • Lutinelaan 23

  Voor de verbouw van het pand Lutinelaan 23 te Vlieland (21 december 2016).

 • Dorpsstraat 58

  Voor het veranderen van de huidige zonwering en kleurstelling van het pand Dorpsstraat 58 te Vlieland (verzonden 17 januari 2017).

 • Dorpsstraat 138

  Voor de verbouw van het pand Dorpsstraat 138 te Vlieland (verzonden 17 januari 2017).

 • Duinkersoord 45

  Voor de verbouw van het pand Duinkersoord 45 te Vlieland (verzonden 20 januari 2017).

 • Fortweg 4

  Voor het verplaatsen van een loods van het perceel Fortweg 10 naar het perceel Fortweg 4 te Vlieland (verzonden 26 januari 2017).

 • Kantonnierspad 1

  Voor herstelwerk van het bunkercomplex Stelling 12H, Kantonnierspad 1 te Vlieland (verzonden 24 januari 2017).

 • Lutinelaan, Midscheeps, Gangboord

  Voor het kappen van bomen bij de percelen Lutinelaan 23, Midscheeps 6 en Gangboord 4 te Vlieland (verzonden 20 januari 2017).

 • Postweg 2 - Oude Kooi

  Voor het herstel van de beschoeiing in een vangarmen het herprofileren van beplanting van Oude Kooi te Vlieland (ingekomen 7 juni 2017).

 • Willem de Vlaminghweg 3a

  Voor uitbreiding van de woning op het perceel Willem de Vlaminghweg 3A te Vlieland (verzonden 13 oktober 2016).

 • Mischeeps, De Drift, Dorpsstraat, Nieuwestraat, Kerkhof

  Voor het kappen van bomen op de percelen De Drift, Dorpsstraat, Midscheeps, Nieuwestraat en op het kerkhof te Vlieland (verzonden 13 oktober 2016).

 • Duinkersoord 133

  Voor de uitbreiding van het pand Duinkersoord 133 te Vlieland (verzonden 19 oktober 2016).

 • Duinkersoord 113 - Kampweg 1

  Voor de aanleg van een glasveelkabel vanaf de Ziggo-systeemkast bij Duinkersoord 113 naar het perceel van de boshuisjes van Stortemelk, Kampweg te Vlieland (verzonden 20 oktober 2016).

 • Dorpsstraat 1-3

  Voor brandveilig gebruik van de panden Dorpsstraat 1-3 te Vlieland (verzonden 26 oktober 2016).

 • Dorpsstraat 153

  Voor de sloop van het pand Dorpsstraat 153 te Vlieland (verzonden 1 augustus 2017).

 • Fortweg 10

  Voor het plaatsen van een trafostation en de aanleg van een laagspanningskabel ter hoogte van Fortweg 10 te Vlieland (verzonden 1 augustus 2017).

 • Fortweg 7

  Milieu - voor het wijzigen van de inrichting op het perceel Fortweg 7 te Vlieland voor opslag van bouw- en sloopafval (verzonden 3 augustus 2017).

 • Duinkersoord 46

  Voor de verbouw van het pand Duinkersoord 46 te Vlieland (verzonden 25 juli 2017).

 • Duinkersoord 100

  Voor de verbouw van het pand Duinkersoord 100 te Vlieland (verzonden 26 juni 2017).

 • Pad van 20

  Voor het vervangen van de halfverharding van Pad van 20 te Vlieland door betonklinkerkeien (verzonden 13 juni 2017).

 • Kantonnierspad 1

  Voor de realisatie van een entreegebouw bij Stelling 12H te Vlieland (verzonden 24 augustus 2017).

 • Dorpsstraat 54

  Voor verbouw van het pand Dorpsstraat 54 te Vlieland (verzonden 22 augustus 2017).

 • Dorpsstraat 153

  Voor vervangende nieuwbouw van het pand Dorpsstraat 153 te Vlieland (verzonden 24 augustus 2017).

 • Vliepark 16

  Voor de verbouw van het pand Vliepark 16 te Vlieland (verzonden 9 augustus 2017).

 • Dorpsstraat 147

  Voor onderhoud en wijzigen van twee zijgevels van het monument Dorpsstraat 147 te Vlieland (verzonden 9 augustus 2017).

 • Postweg 2 Oude Kooi

  Voor herstel van de beschoeiing en in een vangarm en het herprofileren van beplanting van Oude Kooi (verzonden 9 augustus 2017).

 • Dorpsstraat 122D

  Voor de bouw van een pand op het perceel Dorpsstraat 122 te Vlieland (verzonden 31 augustus 2017).

 • Postweg 9

  Voor de uitbreiding van het KPN-netwerk ten behoeve van Defensieterrein 'De Vliehors', Postweg 9 te Vlieland (verzonden 29 augustus 2017).

 • Dorpsstraat 146

  Voor een wijziging van de westgevel van het pand Dorpsstraat 146 te Vlieland (verzonden 2 oktober 2017).

 • Dorpsstraat 130

  Voor het plaatsen van een informatiekastje op de gevel van het perceel Dorpsstraat 130 te Vlieland (verzonden 2 oktober 2017).

 • Dorpsstraat 88

  Voor het plaatsen van zonnepanelen op een dakvlak van een achterliggend gebouw op het perceel Dorpsstraat 88 te Vlieland (verzonden 11 oktober 2017).

 • Duinkersoord 87e

  Voor het vergroten van de bestaande berging op het perceel Duinkersoord 87e (verzonden 17 oktober 2017).

 • Duinkersoord 16

  Voor de verbouw van het pand Duinkersoord 16 te Vlieland (verzonden 31 oktober 2017).

Archief