Ruimtelijke plannen

  • Dorpsstraat 103

    voor bouwen in het beschermd stads- en dorpsgezicht

    Voor het plaatsen van een schutting op het perceel Dorpsstraat 103 te Vlieland (verzonden 10mei 2019).