Ingekomen vergunningaanvragen

 • Molenglop 1

  voor bouwen in het beschermd stads- en dorpsgezicht

  • Voor het plaatsen van een dakkapel op het perceel Molenglop 1 te Vlieland (ingekomen 10 september 2020).
 • Havenweg 18A - verbouw

  voor bouwen

  • Voor de verbouw van het pand Havenweg 18A te Vlieland (ingekomen 30 augustus 2020).
 • Dorpsstraat 29 - schutting

  voor bouwen in het beschermd stads- en dorpsgezicht

  • Voor het plaatsen van een schutting op het perceel Dorpsstraat 29 te Vlieland (ingekomen 5 augustus 2020).
 • Korenmansweg - hekwerk

  voor bouwen

  • Voor het plaatsen van een hekwerk om het kadastrale perceel B1172, locatie Korenmansweg te Vlieland (ingekomen 24 augustus 2020).
 • Dorpsstraat 152 - toegangdeur

  voor bouwen in het beschermd stads- en dorpsgezicht

  • Voor het maken van extra (tijdelijke) toegangsdeur in het pand Dorpsstraat 152 te Vlieland (ingekomen 20 augustus 2020).
 • Korenmansweg 16 - detailhandel

  voor handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening

  • Voor de verkoop van hondenbenodigdheden en -accessoires vanuit het pand Korenmansweg 16 te Vlieland (ingekomen 13 augustus 2020).
 • Havenweg 31 - detailhandel

  voor handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening

  • Voor de verkoop van artikelen vanuit het pand Havenweg 31 te Vlieland (ingekomen 19 augustus 2020).
 • Postweg 4 - overkapping

  Voor bouwen:

  Voor het plaatsen van een overkapping op een deel van het terras op het perceel Postweg 4 te Vlieland (ingekomen 18 mei 2020).

 • Strand - informatieborden

  Voor bouwen:

  Voor (de legalisatie van) het plaatsen van broedinformatieborden op het strand (ingekomen 26 mei 2020).

 • Willem de Vlaminghweg 85 - uitrit

  Voor weg aanleggen of veranderen

  Voor het maken van een uitrit op het perceel Willem de Vlaminghweg 85 te Vlieland (ingekomen 15 mei 2020).

 • Willem de Vlaminghweg 91 - uitrit

  Voor weg aanleggen of veranderen

  Voor het maken van uitrit op het perceel Willem de Vlaminghweg 91 te Vlieland (ingekomen 15 mei 2020).

 • Dorpsstraat 7 - standplaats

  voor handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening

  • Voor het innemen van een standplaats op het perceel Dorpsstraat 7 te Vlieland (ingekomen 1 juni 2020).
 • Fortweg 10 - filmzaal

  voor handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening

  • Voor tijdelijk gebruik van theaterzaal Bierbrouwerij Fortuna als filmzaal voor filmweekenden van Podium Vlieland (ontvangen 4 juni 2020).
 • Dorpsstraat 15 - schutting

  voor bouwen in het beschermd stads- en dorpsgezicht

  • Voor het vervangen van de schutting op het perceel Dorpsstraat 15 te Vlieland (ingekomen 2 juni 2020).
 • Willem de Vlaminghweg 87 - uitrit

  voor weg aanleggen of veranderen

  • Voor het maken van een uitrit op het perceel Willem de Vlaminghweg 87 te Vlieland (ingekomen 2 juni 2020).
 • Boslaan 1 - bronsysteem

  voor beperkte milieutoets

  • Voor de realisatie van een gesloten bronsysteem op het perceel Boslaan 1 te Vlieland (ingekomen 8 juni 2020).
 • Willem de Vlaminghweg 97 - uitrit

  voor uitrit aanleggen of veranderen

  • Voor het maken van een uitrit op het perceel Willem de Vlaminghweg 93 te Vlieland (ingekomen 8 juni 2020).
 • Dorpsstraat 125 - dakpannen

  voor bouwen in het beschermd stads- en dorpsgezicht

  • Voor het vervangen van dakpannen op het perceel Dorpsstraat 125 te Vlieland (ingekomen 10 juni 2020).
 • Dorpsstraat 156 - dakpannen

  voor bouwen in het beschermd stads- en dorpsgezicht

  • Voor het vervangen van dakpannen op het perceel Dorpsstraat 156 te Vlieland (ingekomen 10 juni 2020).
 • Havenplein 7 - fietsuitgifte

  voor handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening

  • Voor het tijdelijk gebruik van het Havenplein als fietsenuitgiftepunt t.o. Havenplein 7 te Vlieland (ingekomen 10 juni 2020)
 • Fortweg 20 - terrasuitbreiding

  voor handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening

  • Voor het tijdelijk gebruik van het strand voor terrasuitbreiding buiten het terrein van Paviljoen Oost, Fortweg 10 te Vlieland (ingekomen 10 juni 2020).
 • Dorpsstraat 79 - wijzigen pui

 • Badweg 1a - standplaats

  voor handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening

  • Voor het innemen van een standplaats op het perceel Badweg 1a te Vlieland (ingekomen 30 juni 2020).
 • Middenweg 35 - raam

  voor bouwen

  • Voor de vervanging van een raam op het perceel Middenweg 35 te Vlieland (ingekomen 13 juli 2020).
 • Havenweg 1 - vier dakkapellen

  voor bouwen).

  • Voor het maken van vier dakkapellen aan de oostzijde van het pand Havenweg 1 te Vlieland (ingekomen 16 juli 2020)
 • Vuurboetsduin 1-2 garageboxen

  voor bouwen

  • Voor de vervanging van de bestaande garageboxen en het plaatsen van keerwanden op het perceel Vuurboetsduin 1-2 te Vlieland (ingekomen 22 juli 2020).
 • Plan Zeester - parkeerplaatsen

  voor werk of werkzaamheden uitvoeren en handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening:

  • Voor de aanleg van een parkeervoorziening ‘plan Zeester’ op het kadastrale perceel A1898 te Vlieland (ingekomen 30 juli 2020).
 • Dorpsstraat 29 - schutting

  voor bouwen in het beschermd stads- en dorpsgezicht

  • Voor het plaatsen van een schutting op het perceel Dorpsstraat 29 te Vlieland (ingekomen 5 augustus 2020).
 • Havenweg 40 - splitsing

  voor bouwen

  Voor het opsplitsing van de bestaande loods op het perceel Havenweg 40 te Vlieland (ingekomen 12 mei 2020

 • Dorpsstraat 73 - isolatie dak

  voor bouwen in het beschermd stads- en dorpsgezicht

  • Voor het aanbrengen van dakisolatie op het perceel Dorpsstraat 73 te Vlieland (ingekomen 12 mei 2020).
 • Dorpsstraat 57 - vervangen schuur

  voor bouwen in het beschermd stads- en dorpsgezicht

  • Voor de verbouw van de huidige schuur op het perceel Dorpsstraat 57 te Vlieland (ingekomen 10 mei 2020).
 • Stelling 12H - toegangspad

  voor werk en/of werkzaamheden

  • Voor de aanleg van een verhard toegangspad naar Stelling 12H te Vlieland (ingekomen 30 april 2020).
 • Dorpsstraat 126

  Voor handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening:

  - Voor het vestigen van een atelie/schrijfplek op het perceel Dorpsstraat 126 te Vlieland (ingekomen 31 maart 2020).

 • Vuurboetsduin 3 - hekwerk

  Voor bouwen:

  - Voor de vervanging van het bestaande hekwerk op het perceel Vuurboetsduin 3 te Vlieland (ingekomen 10 april 2020).

 • Vliepark 8

  Voor bouwen:

  - Voor het plaatsen van een aangebouwde berging op het perceel Vliepark 8 te Vlieland (ingekomen 14 april 2020).

 • Willem de Vlaminghweg 97

  Voor bouwen:

  - Voor het plaatsen van een berging op  het perceel Willem de Vlaminghweg 97 te Vlieland (ingekomen 22 april 2020).

 • Dorpsstraat 181 - schuur

  Voor bouwen in het beschermd stads- en dorpsgezicht:

  Voor het vervangen van een bestaand schuurtje op het perceel Dorpsstraat 181 te Vlieland (ingekomen 8 april 2020).

 • Dorpsstraat 108

  voor bouwen in het beschermd stads- en dorpsgezicht

  • Voor het vervangen van de huidige gevelreclame van het pand Dorpsstraat 108 te Vlieland (ingekomen 6 april 2020).
 • Duinkersoord 66

  Voor bouwen

  Voor de vervangende nieuwbouw van het pand Duinkersoord 66 te Vlieland (ingekomen 10 maart 2020).

 • Havenweg 15

  Voor bouwen

  Voor de verbouw van het pand Havenweg 15 te Vlieland (ingekomen 18 maart 2020).

 • Korenmansweg 23 - bedrijfshal

  Voor bouwen:

  Voor de bouw van een bedrijfshal op het perceel Korenmansweg 23 te Vlieland (ingekomen 20 maart 2020).

 • Dorpsstraat 181-183, 183a-e

  Voor brandveilig gebruik:

  Voor het brandveilig gebruik van de panden Dorpsstraat 181, 183, 183a tm e te Vlieland (ingekomen 26 maart 2020.

 • Dorpsstraat 20A

  Voor bouwen in het beschermd stads- en dorpsgezicht:

  Voor de verbouw van het pand Dorpsstraat 20A te Vlieland (ingekomen 3 april 2020).

 • Boslaan-Lutinelaan

  voor bouwen

  • Voor de bouw van 36 woningen, 7 zorgappartementen en een welzijnsgebouw op het perceel Boswijk te Vlieland (ingekomen 27 februari 2020).
 • Kampweg 1 - glasvezel

  voor werk en/of werkzaamheden

  • Voor de aanleg van glasvezelkabels ten behoeve van Kampeerterrein Stortemelk, Kampweg 1 te Vlieland (ingekomen 28 februari 2020).
 • Havenweg e.o. - glasvezel

  voor werk en/of werkzaamheden:

  • Voor de aanleg van glasvezelkabels op de percelen Havenweg en omstreken te Vlieland (ingekomen 28 februari 2020).
 • Kampweg 1 - kapschuur

  voor bouwen

  • Voor (de legalisatie van) een kapschuur op het perceel Kampweg 1 te Vlieland (ingekomen 18 februari 2020).
 • Strandovergang Seeduyn - verschuiven bouwwerk

  voor bouwen

  • Voor het verplaatsen van de huidige container van 10m ten oosten van de KNRM naar 10m ten zuiden van de KNRM (ingekomen 23 februari 2020).
 • Duinkersoord 52 - asbest

  voor sloop/asbestverwijdering

  • Voor het verwijderen van asbest op het perceel Duinkersoord 52 te Vlieland (ingekomen 20 februari 2020).
 • Badweg 6 - duinherstel langs fietspaden

  voor werk of werkzaamheden uitvoeren

  Voor duinherstel langs nieuw aangelegde schelpenpaden bij het perceel Badweg 6 te Vlieland (ingekomen 13 februari 2020).

 • Sparrenlaan 2 - uitbreiding

  voor bouwen

  Voor de uitbreiding van het pand Sparrenlaan 2 te Vlieland (ingekomen 13 februari 2020).

 • De Blinkerd 13 - uitbreiding balkon

  voor bouwen

  • Voor de uitbreiding van het balkon op het perceel De Blinkerd 13 te Vlieland (ingekomen 13 februari 2020).
 • Dorpsstraat 153

  voor bouwen in het beschermd stads- en dorpsgezicht

  • Voor het plaatsen van een schuttingdeur en twee tuinkasten op het perceel Dorpsstraat 153 te Vlieland (ingekomen 12 februari 2020).
 • Dorpsstraat 91 - verbouw

  voor bouwen in het beschermd stads- en dorpsgezicht

  • Voor de verbouw van pand Dorpsstraat 91 te Vlieland (ingekomen 7 februari 2020).
 • Strandovergang Seeduyn

  voor werk en/of werkzaamheden

  • Voor het wijzigen van de locatie van uw huidige zeecontainer op het strand bij de strandovergang Seeduyn van 25 meter ten oosten van de KNRM-huisje naar 10 ten zuiden van de KNRM-huisje op het strand te Vlieland (ingekomen 7 februari 2020).
 • W. de Vlaminghweg 9 - berging

  voor bouwen

  • Voor (de legalisatie van) een berging op het perceel Willem de Vlaminghweg 9 te Vlieland (ingekomen 30 januari 2020).
 • Nieuwestraat, W. de Vlaminghweg en De Zeester - bestrating

  voor weg aanleggen of veranderen

  • Voor het aanleggen van een kruising Nieuwestraat/Willem de Vlaminghweg, acht parkeervlakken aan de Nieuwestraat, de straat ‘De Zeester’ en een hoofdriolering ten behoeve van de aansluiting van het plan ‘De Zeester’ op de riolering in de Dorpsstraat (ingekomen 3 februari 2020).
 • Kerkplein 7a

  voor bouwen in het beschermd stads- en dorpsgezicht

  • Voor het verbreden van de toegangsdeur van het pand Kerkplein 7A te Vlieland (ingekomen 27 januari 2020).
 • Duinkersoord 46

  voor werk en/of werkzaamheden

  • Voor het ophogen van de grond en voor het plaatsen van een boom op het perceel Duinkersoord 46 te Vlieland (ingekomen 24 januari 2020).
 • Dorpsstraat 91-93

  voor slopen in het beschermd stads- en dorpsgezicht

  • Voor de sloop van het pand Dorpsstraat 91-93 te Vlieland (ingekomen 28 januari 2020).
 • Dorpsstraat 146 - garagedeur dichtmaken

  voor bouwen in het beschermd stads- en dorpsgezicht

  • Voor het dichtmetselen van een garagedeur op het perceel Dorpsstraat 146 te Vlieland (ingekomen 16 januari 2020),
 • Dorpsstraat 18b - schuurtje

  voor bouwen in het beschermd stads- en dorpsgezicht

  • Voor het plaatsen van een schuurtje op het perceel Dorpsstraat 18B t Vlieland (ingekomen 17 januari 2020).
 • Dorpsstraat 12

  Voor bouwen: voor het plaatsen van een schuur met kelder op het perceel Dorpsstraat 12 te Vlieland (ingekomen 13 november 2019)

 • Kerkplein 5a

  Voor bouwen in het beschermd stads- en dorpsgezicht: voor het plaatsen van een dakraam op het perceel Kerkplein 5a te Vlieland (ingekomen 22 november 2019).

 • Badweg 3 - brandveilig gebruik

  Voor brandveilig gebruik: voor het brandveilig gebruik van het pand Badweg 3 te Vlieland (ingekomen 22 november 2019).

 • Duinkersoord 52

  Voor bouwen: voor de vervangende nieuwbouw van het pand Duinkersoord 52 te Vlieland (ingekomen 26 november 2019).

 • Korenmansweg 6 - stalling

  Voor handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening: voor de interne verbouw van de loods op het perceel Korenmansweg 6 te Vlieland tot stalling voor twee paarden (ingekomen 4 december 2019).

 • Badweg 5 - zonwering

  Voor bouwen: voor het aanbrengen van een zonwering op een deel van het terras van 't Badhuys, Badweg 5 te Vlieland (ingekomen 10 december 2019).

 • Korenmansweg 23 - bedrijfshal

  Voor bouwen: voor de bouw van een bedrijfshal op het perceel Korenmansweg 23 te Vlieland (ingekomen 11 december 2019).

 • Dennenlaan 8 - splitsing

  Voor handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening en bouwen: voor de splitsing van een recreatieappartement en de verbouw van een dakkapel op het perceel Dennenlaan 8 te Vlieland (ingekomen 15 december 2019).

 • Dorpsstraat 200

  Voor bouwen in het beschermd stads- en dorpsgezicht: voor het vervangen en verhogen van de kap van het pand Dorpsstraat 200 te Vlieland (inkomen 18 november 2019).

 • Dennenlaan 6

  Voor bouwen: voor de verbouw van het pand Dennenlaan 6 te Vlieland (ingekomen 20 december 2019).

 • Boereglop 4 - geldautomaat

  voor bouwen in het beschermd stads- en dorpsgezicht

  • Voor het aanpassen van de huidige bedrijfsreclame op het pand Boereglop 4 te Vlieland (ingekomen 13 januari 2020).
 • Dorpsstraat 122A - zonnecollectoren

  voor bouwen in het beschermd stads- en dorpsgezicht

  • Voor het plaatsen van zonnepanelen op het pand Dorpsstraat 122A te Vlieland (ingekomen 14 januari 2020).
 • Kampweg 1 - zuilen

  voor bouwen en reclame

  • Voor (de legalisatie van) het plaatsen van 14 bewegwijzeringszuilen voor kampeerterrein Stortemelk op het perceel Kampweg 1 te Vlieland (ingekomen 25 september 2019).
 • Dorpsstraat 167 - balkon

  voor bouwen in het beschermd stads- en dorpsgezicht

  • Voor het plaatsen van een balkon aan de achterzijde van het pand Dorpsstraat 167 te Vlieland (ingekomen 29 september 2019).

 • Dorpsstraat 61 - terrasafscheiding

  voor bouwen in het beschermd stads- en dorpsgezicht.

  • Voor (de legalisatie van) het plaatsen van een erfafscheiding op het perceel Dorpsstraat 61 te Vlieland (ingekomen 30 september 2019).
 • Duinkersoord 51

  voor werk en/of werkzaamheden uitvoeren

  • Voor (de legalisatie van) tuinonderhoud op het perceel Duinkersoord 51 te Vlieland (ontvangen 2 oktober 2019).
 • Havenweg 38 40 42 - bedrijfsloods

  voor bouwen

  • Voor de bouw van een loods met drie units op het perceel hoek Havenweg-Korenmansweg te Vlieland (ontvangen 7 oktober 2019).

 • Fortweg 4 - loods

  voor bouwen

  • Voor de bouw van een loods op het perceel Fortweg 4 te Vlieland (ontvangen 7 oktober 2019)
 • Rozebottelweg 2 - zonnecollectoren

  voor bouwen

  • Voor het tijdelijk plaatsen van zonnecollectoren op het perceel Rozenbottelweg 2 te Vlieland (ontvangen 9 oktober 2019).
 • Dorpsstraat 56

  voor bouwen in het beschermd stads- en dorpsgezicht

  • Voor de verbouw van het pand Dorpsstraat 56 te Vlieland (ingekomen 9 oktober 2019).
 • Kerkplein 2

  voor bouwen in het beschermd stads- en dorpsgezicht

  • Voor het plaatsen van zonnepanelen op het perceel Kerkplein 2 te Vlieland (ingekomen 16 oktober 2019).
 • Rozebottelweg 2 - warmtebuffer

  voor werk of werkzaamheden uitvoeren en handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening:

  • Voor de bouw van een ondergrondse warmtebuffer nabij De Vliehorst, Rozebottelweg 2 te Vlieland (ingekomen 24 oktober 2019).
 • Vuurboetsduin - antennemast

  voor bouwen en handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening:

  • Voor het plaatsen van een nieuwe antennemast ter vervanging van de huidige tijdelijke antennemast op het Vuurboetsduin te Vlieland (ingekomen 25 oktober 2019).
 • Badweg 5 - zonwering

  voor bouwen

  • Voor het aanbrengen van een zonwering op deel van het terras van ’t Badhuys, Badweg 5 te Vlieland (ingekomen 28 oktober 2019).
 • Vuurboetsduin - trappen

  Voor bouwen: voor de vervanging van de bestaande trappen op het Vuurboetsduin (ingekomen 26 juli 2019)

 • Vuurboetsduin - verharding

  Voor werk en/of werkzaamheden: voor het aanpassen van de verharding op het Vuurboetsduin te Vlieland (ingekomen 26 juli 2019).

 • Dorpsstraat 183

  Voor reclame: voor (de legalisatie van) het plaatsen van bedrijfsreclame op het pand Dorpsstraat 183 te Vlieland (ingekomen 15 augustus 2019)

 • Dorpsstraat 42 - zonnepanelen

  Voor bouwen in het beschermd stads- en dorpsgezicht: voor het plaatsen van zonnepanelen op het perceel Dorpsstraat 42 te Vlieland (ingekomen 14 september 2019).

 • Kampweg 1 - ITGWO

  Voor brandveilig gebruik (melding): voor het brandveilig gebruik van tenten op het perceel Kampweg 1 te Vlieland ten behoeve van het festival ITGWO (ontvangen 18 juli 2019).

 • Kampweg 1 - ITGWO

  Voor handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening: voor het gebruik van het sportveld te Vlieland ten behoeve van het festival ITGWO (ontvangen 18 juli 2019).

 • Badweg 3-040

  Voor bouwen: voor de vervangen van een raam en de aanleg van een alarminstallatie op het perceel Badweg 3-040 te Vlieland (ingekomen 24 juli 2019).

 • Bokkendal waterwinputten

  voor werk en werkzaamheden, milieuneutraal veranderen, handelingen met gevolgen voor beschermde plant- en diersoorten en beschermde natuurgebieden en beschermingsgebieden waterwinning

  • Voor het verwijderen van vijf oude en het boren van vijf nieuwe waterwinputten in het Bokkendal te Vlieland (ingekomen 9 juli 2019).
 • Korenmansweg (ongenummerd)

  • Voor de bouw van een bedrijfsloods t.b.v. een veterinaire praktijk en paardenstalling op het perceel Korenmansweg (kadastraal perceel B1144 – nog nader te nummeren) te Vlieland (ingekomen 25 juni 2019).
 • Fortweg 20

  • Voor de (legalisatie van) het plaatsen van zonnepanelen op het perceel Fortweg 20 te Vlieland (ingekomen 26 juni 2019).
 • Rozebottelweg 13

  • Voor de bouw van een ketelhuis op het perceel Rozebottelweg 13 te Vlieland (ingekomen 3 juli 2019).
 • Dennenlaan 20

  • Voor de verbouw van het pand Dennenlaan 20 te Vlieland (ingekomen 6 juli 2019).
 • Dorpsstraat 170

  voor bouwen in het beschermd stads- en dorpsgezicht

  • Voor de verbouw van het pand Dorpsstraat 170 te Vlieland (ingekomen 27 juni 2019).
 • Duinkersoord 34

  voor werk en/of werkzaamheden

  • Voor de aanpassing van het perceel Duinkersoord 34 te Vlieland (ingekomen 26 juni 2019).
 • Nieuwestraat en Willem de Vlaminghweg

  voor bouwen

  • Voor de bouw van 25 woningen aan de Nieuwestraat en de Willem de Vlaminghweg te Vlieland (ingekomen 13 juni 2019).
 • Dorpsstraat 89

  voor bouwen in het beschermd stads- en dorpsgezicht

  • Voor het plaatsen van gevelreclame op het perceel Dorpsstraat 89 te Vlieland (ingekomen 14 juni 2019)
 • Dorpsstraa 136

  voor handelen met gevolgen voor beschermde monumenten

  • Voor de verbouw van het pand Dorpsstraat 136 te Vlieland (ingekomen 17 juni 2019).
 • Korenmansweg (ongenummerd)

  voor bouwen

  • Voor de bouw van een bedrijfshal op het perceel Korenmansweg (nog ongenummerd) te Vlieland (ingekomen 4 juni 2019).
 • Duinkersoord 91

  voor bouwen

  • Voor de verbouw van het pand Duinkersoord 91 te Vlieland (ingekomen 5 juni 2019).
 • Oosterse veld

  voor werk en/of werkzaamheden en handelingen met gevolgen voor beschermde natuurgebieden

  • Voor het ophogen/aanleggen van een duin ten oosten van het Oosterse veld (ingekomen 13 mei 2019).
 • Speeltuin

  voor bouwen

  • Voor het vervangen van bestaande en het plaatsen van nieuwe speeltoestellen op het perceel A1707, speeltuin aan De Uitlegger (ontvangen 17 mei 2019)
 • Dorpsstraat 125

  voor bouwen in het beschermd stads- en dorpsgezicht:

  • Voor het plaatsen van een dakkapel op het perceel Dorpsstraat 125 te Vlieland (ingekomen 7 mei 2019).
 • Dorpsstraat 120

  voor bouwen in het beschermd stads- en dorpsgezicht

  • Voor het wijzigen van de gevel van het pand Dorpsstraat 120 te Vlieland (ingekomen 8 mei 2019).
 • Dorpsstraat 81

  voor brandveilig gebruik

  • Voor het brandveilig gebruik van het pand Dorpsstraat 81 te Vlieland (ingekomen 7 mei 2019).
 • Korenmansweg 2

  Voor bouwen: voor uitbreiding van het pand Korenmansweg 2 te Vlieland (ingekomen 1 mei 2019).

 • Korenmansweg 16

  Voor reclame: voor het plaatsen van reclame op het pand Korenmansweg 16 te Vlieland (ingekomen 1 mei 2019)

 • Panoramakijkers Postweg en Vuurboetsduin

  voor bouwen

  • Voor het plaatsen van panoramakijkers op het Vuurboetsduin en bij Dodemansbol op Vlieland (ingekomen 17 april 2019).
 • Dorpsstraat 89

  voor bouwen in het beschermd stads- en dorpsgezicht

  • Voor het plaatsen van zonwering op het perceel Dorpsstraat 89 te Vlieland (ingekomen 12 april 2019).
 • Dorpsstraat 149A

  Voor bouwen in het beschermd stads- en dorpsgezicht
  - Voor het plaatsen van een berging op het perceel Dorpsstraat 149 en voor het plaatsen van een houtopslag op het perceel Dorpsstraat 151 te Vlieland (ingekomen 10 april 2019).

 • Dorpsstraat 122A

  voor bouwen in het beschermd stads- en dorpsgezicht

  • Voor de verbouw van het pand Dorpsstraat 122A te Vlieland (ingekomen 11 april 2019).
 • Dorpsstraat 91-93

  voor bouwen in het beschermd stads- en dorpsgezicht

  • Voor de verbouw van de panden Dorpsstraat 91 en 93 te Vlieland (ingekomen 2 april 2019).
 • Dorpsstraat 103

  voor bouwen in het beschermd stads- en dorpsgezicht

  • Voor het plaatsen van een schutting op het perceel Dorpsstraat 103 te Vlieland (ingekomen 2 april 2019)
 • Rozebottelweg - ketelhuis

  voor bouwen, handelingen in strijd met regels ruimtelijke ordening en oprichting van een inrichting (Milieu)

  • Voor de bouw van een ketelhuis ten noorden van de wijk Duinwijck te Vlieland (ingekomen 29 maart 2019)
 • Dorpsstraat 117

  voor bouwen, handelingen in strijd met regels ruimtelijke ordening en oprichting van een inrichting (Milieu)

  • Voor de bouw van een ketelhuis ten noorden van de wijk Duinwijck te Vlieland (ingekomen 29 maart 2019)
 • Postweg 1 - tuintjes

  voor bouwen

  Voor het plaatsen van een schuurtje op het perceel Postweg 1 - Tuintjes (ingekomen 28 maart 2019).

 • Havenweg 68

  voor bouwen

  • Voor (de legalisatie van) het plaatsen van een ventilatiekanaal op het perceel Havenweg 68 te Vlieland (ingekomen 27 maart 2019).
 • Kerkplein 2

  voor bouwen in het beschermd stads- en dorpsgezicht

  • Voor het plaatsen van zonnepanelen op het perceel Kerkplein 2 te Vlieland (ingekomen 23 maart 2019).

 • Dorpsstraat 158

  voor bouwen in het beschermd stads- en dorpsgezicht

  • Voor het plaatsen van zonnepanelen op het perceel Dorpsstraat 158 te Vlieland (ingekomen 25 maart 2019).
 • Berkenlaan 15

  voor werk en/of werkzaamheden

  • Voor het bestraten van de berm bij het perceel Berkenlaan 15 te Vlieland (ingekomen 13 maart 2019).
 • Fortweg 5c

  voor bouwen

  • Voor het plaatsen van een kozijn op het perceel Fortweg 5c te Vlieland (ingekomen 8 maart 2019).
 • Duinkersoord 110b

  voor bouwen

  • Voor de verbouw van het pand Duinkersoord 110b te Vlieland (ingekomen 6 maart 2019).
 • Kampweg 1

  voor werk en/of werkzaamheden

  • Voor het opnieuw bestraten van een duinovergang en voor het verwijderen van stuifduinen en verplaatsen naar een wal op het perceel Kampweg 1 te Vlieland (ingekomen 1 maart 2019)
 • Dorpsstraat 117

  voor bouwen in het beschermd stads- en dorpsgezicht

  • Voor het plaatsen van een schutting op het perceel Dorpsstraat 117 te Vlieland (ingekomen 4 maart 2019).
 • Willem de Vlaminghweg 17

  voor bouwen

  • Voor het plaatsen van een erfafscheiding op het perceel Willem de Vlaminghweg 17 te Vlieland (ingekomen 18 februari 2019).,
 • Dorpsstraat 182

  voor bouwen in het beschermd stads- en dorpsgezicht

  • Voor het aanbrengen van één markies op het perceel Dorpsstraat 182 te Vlieland (ontvangen op 8 februari 2019).
 • Korenmansweg

  voor bouwen

  • Voor de oprichting van een bedrijvenloods op het kadastrale perceel B1005 (Korenmansweg) te Vlieland (ingekomen 1 februari 2019).
 • Betzy Akerslootglop 3

  voor bouwen in het beschermd stads- en dorpsgezicht

  • Voor (de legalisatie van) het plaatsen van zonnecollectoren op het pand Betzy Akerslootglop 3 te Vlieland (ingekomen 23 januari 2019).
 • Dorpsstraat 28

  voor bouwen in het beschermd stads- en dorpsgezicht

  • Voor (de legalisatie van) het verhogen van een bestaande omheining op het perceel Dorpsstraat 28 te Vlieland (ingekomen 17 januari 2019).
 • Dennenlaan 32

  voor bouwen:

  - voor uitbreiding van de bestaande woning, het plaatsen van zonnecollectoren en het aanleggen van een nieuwe in- of uitrit op het perceel Dennenlaan 32 te Vlieland (ingekomen 3 januari 2019).

 • Middenweg 29a

  voor bouwen

  • Voor het verplaatsen van een deur aan de oostzijde naar de zuidzijde van het pand Middenweg 29a te Vlieland (ingekomen 29 december 2018).
 • Dorpsstraat 39B

  voor bouwen in het beschermd stads- en dorpsgezicht

  • Voor het plaatsen van een scootersafe op het perceel Dorpsstraat 39B te Vlieland (ingekomen 10 december 2018).
 • Willem de Vlaminghweg 43

  voor bouwen

  • Voor het aanbrengen van onverlichte reclame op het dak van het pand Willem de Vlaminghweg 43 te Vlieland (ingekomen 4 december 2018).
 • Fortweg 20

  voor bouwen, weg aanleggen/veranderen en handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening

  • Voor het verplaatsen van de palenfundering en de aanleg van een bevoorradingspad op het perceel Fortweg 20 en een gestrate aansluiting op de oprit naar de Fortweg te Vlieland (ingekomen 3 december 2018).
 • Duinkersoord - schelpenpaden

  voor weg aanleggen of veranderen

  • Voor de aanleg van verharding en halfverharding ter vervanging van de bestaande schelpenpaden in Duinkersoord te Vlieland (ingekomen 29 oktober 2018).
 • Dennenlaan 17

  voor bouwen

  • Voor de verbouw van het pand Dennenlaan 17 te Vlieland (ingekomen 19 oktober 2018).
 • Havenweg 56

  voor bouwen

  • Voor het oprichten van een bedrijfsloods op het perceel Havenweg 56 te Vlieland (ingekomen 2 oktober 2018).
 • Dorpsstraat 112

  voor bouwen in het beschermd stads- en dorpsgezicht

  • Voor het wijzigen van de voorgevel van het pand Dorpsstraat 112 te Vlieland (ingekomen 26 september 2018).
 • Kerkplein 6

  voor handelingen met gevolgen voor beschermde documenten

  • Voor het plaatsen van een ventilatiepijp in het dak van het pand Kerkplein 6 te Vlieland (ingekomen 24 september 2018).
 • Dorpsstraat 1

  voor bouwen in het beschermd stads- en dorpsgezicht

  • Voor het plaatsen van een veranda aan de achterzijde van het pand Dorpsstraat 1 te Vlieland (ingekomen 11 september 2018).
 • Badweg 5

  voor bouwen

  • Voor het plaatsen van een zonwering op het perceel Badweg 5 te Vlieland (ingekomen 20 augustus 2018).
 • Kampweg 1

  voor bouwen

  • Voor het plaatsen van een nieuw rioolgemaal op het perceel Kampweg 1 te Vlieland (ingekomen 3 september 2018).
 • Dorpsstraat 139

  voor bouwen in het beschermd stads- en dorpsgezicht

  • Voor het plaatsen van een schutting op het perceel Dorpsstraat 139 te Vlieland (ingekomen 14 augustus 2018)
 • Duinkersoord 16

  Voor bouwen

  Voor de bouw van een zomerwoning op het perceel Duinkersoord 16 te Vlieland (ingekomen 20 juli 2018).

 • Pad van 20

  voor bouwen en handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening

  • Voor het plaatsen van een vangkraal aan het Pad van 20 te Vlieland (ingekomen 11 juli 2018).

 • Willem de Vlaminghweg 2 E-laadpaal

 • Dorpsstraat 88

 • Strand De Bolder

 • Dorpsstraat 146

 • Fortweg 1A

 • Strand De Bolder

 • Dorpsstraat 183

  Voor slopen in het beschermd stads- en dorpsgezicht

  • Voor de sloop van het pand Dorpsstraat 183 en 183A te Vlieland (ingekomen 5 juli 2018).
 • Dorpsstraat 183

  voor bouwen in het beschermd stads- en dorpsgezicht

  • Voor de bouw van koop- en huurappartementen op het perceel Dorpsstraat 183 te Vlieland (ingekomen 28 juni 2018)
 • Dorpsstraat 1

  voor bouwen in het beschermd stads- en dorpsgezicht

  • Voor (de legalisatie van) het aanbrengen van gevelreclame op de voorgevel van het pand Dorpsstraat 1 te Vlieland (ingekomen 3 juli 2018).
 • Vuurboetsduin 3

  voor bouwen

  • Voor het tijdelijk plaatsen van een antenne op het Vuurboetsduin te Vlieland (ingekomen 3 juli 2018)
 • Lutinelaan 26

  voor bouwen

  • Voor het plaatsen van een dakkapel aan de achterzijde van het pand Lutinelaan 26 te Vlieland (ingekomen 3 juli 2018).
 • Dorpsstraat 12

  voor bouwen in het beschermd stads- en dorpsgezicht

  • Voor de bouw van een schuur op het perceel Dorpsstraat 12 te Vlieland (ingekomen 21 juni 2018).
 • Dorpsstraat 168

  voor bouwen in het beschermd stads- en dorpsgezicht

  • Voor het plaatsen van een kachelpijp op de zijgevel van het pand Dorpsstraat 168 te Vlieland (ontvangen 14 juni 2018)
 • Vuurboetsduin

  Voor bouwen en handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening:

  Voor (legalisatie van) het plaatsen van twee kunstobjecten op het Vuurboetsduin ten zuiden van de vuurtoren te Vlieland (ingekomen 18 juni 2018).

 • Berkenlaan 15

  voor bouwen

  • Voor de verbouw van het pand Berkenlaan 15 te Vlieland (ontvangen 6 juni 2018)
 • Dorpsstraat 99

  voor bouwen in het beschermd stads- en dorpsgezicht

  • Voor de legalisatie van het plaatsen van een tuinkast op het perceel Dorpsstraat 99 te Vlieland (ingekomen 29 mei 2018).
 • Duinkersoord 67

  voor bouwen

  • Voor vervangende nieuwbouw van het pand Duinkersoord 67 te Vlieland (ingekomen 29 mei 2018).
 • Dorpsstraat 168

  voor bouwen in beschermd stads- en dorpsgezicht

  • Voor het vervangen van kozijnen van de voorgevel en het aanbrengen van dakisolatie op het perceel Dorpsstraat 168 te Vlieland (ingekomen 25 april 2018).
 • Fortweg 20 - reclame

  • Voor het plaatsen van een reclamebord op de strandovergang Fortweg te Vlieland (ingekomen 24 april 2018).
 • Kampweg 1

  voor bouwen

  • Voor de bouw van 6 boshuisjes op het perceel Kampweg 1 te Vlieland (ingekomen 20 april 2018).
 • Fortweg 20

  Voor werk en/of werkzaamhede

  • Voor het plaatsen van 26 stelconplaten bij strandpaviljoen ‘Oost’, Fortweg 20 te Vlieland  (ingekomen 18 april 2018).
 • Dorpsstraat 88

  voor bouwen in beschermd stads- en dorpsgezicht

  • Voor het plaatsen van markiezen op de ramen van de eerste en tweede verdieping van het pand Dorpsstraat 88 te Vlieland (ingekomen 19 april 2018).
 • Havenweg 1

  Voor bouwen:

  • Voor de verbouw van het pand Havenweg 1 te Vlieland (ingekomen 11 april 2018).
 • Fortweg 10

 • Vliepark 21

  voor bouwen

  • Voor de verbouw van het pand Vliepark 21 te Vlieland (ingekomen 10 april 2018).
 • Kampweg 1

  voor werk en/of werkzaamheden, bouwen, kappen en handelingen met gevolgen voor beschermde natuurgebieden

  Aanleg van een onverharde aanhangwagenparkeerplaats op het perceel Kampweg 1 te Vlieland (ingekomen 6 april 2018).

 • Fortweg 10

  voor bouwen

  • Voor het oprichten van een bierbrouwerij op het perceel Fortweg 10 te Vlieland (ontvangen 26 maart 2018).
 • Kerkplein 10

  voor bouwen in beschermd stads- en dorpsgezicht

  • Voor het vervangen van een tuinkast op het perceel Kerkplein 10 te Vlieland (ontvangen 5 maart 2018).
 • Duinkersoord 92

  voor bouwen

  • Voor de bouw van een berging op het perceel Duinkersoord 92 te Vlieland (ontvangen 15 februari 2018).
 • Dorpsstraat 23

  voor bouwen in het beschermd stads- en dorpsgezicht

  • Voor de verbouw van het pand Dorpsstraat 23 te Vlieland (ingekomen 12 februari 2018).
 • Fortweg

  voor werk en/of werkzaamheden en handelingen met gevolgen voor beschermde natuurgebieden

  • Voor de aanleg van vier parkeervakken en het herbestraten van het bestaande wegvak aan de duinvoet van de Fortweg te Vlieland (ingekomen 13 februari 2018).
 • Dorpsstraat 119

  • Voor (legalisatie van) de vervanging van een schuurtje en de bouw van een pergola op het perceel Dorpsstraat 119 te Vlieland (ingekomen 30 januari 2018).
 • Fortweg 20

  • Voor het plaatsen van een palenfundering onder het seizoensgebonden strandpaviljoen, Fortweg 20 te Vlieland (ingekomen 20 januari 2018).
 • Kampweg 1

  Voor de bouw van zes boshuisjes op het perceel Kampweg 1 te Vlieland (ingekomen 2 januari 2018).

 • Duinkersoord 113

  Voor brandveilig gebruik van het pand Duinkersoord 113 te Vlieland (ingekomen 18 december 2017).

 • Dorpsstraat 11

  Voor uitbreiding van het pand Dorpsstraat 11 te Vlieland (ingekomen 21 december 2017).

 • Dijk bij jachthaven

  • Voor het versterken van de waterkerende dijk nabij de jachthaven te Vlieland (ingekomen 8 december 2017).
 • Duinkersoord 62

  • Voor het vervangen van de huidige dakpannen, het vervangen van de dakgoten en het aanbrengen van dakisolatie op het perceel Duinkersoord 62 te Vlieland (ingekomen 22 november 2017).
 • Dorpsstraat 181

  • Voor (legalisatie van) de bouw van een schuur ter vervanging van twee kleine schuurtjes op het perceel Dorpsstraat 181 te Vlieland (ingekomen 20 november 2017).
 • Dorpsstraat 127

  • Voor het vervangen van dakpannen op het noordelijk dakvlak van het perceel Dorpsstraat 127 te Vlieland (ingekomen 13 november 2017).
 • Havenweg 53

  Voor het tijdelijk plaatsen van een container op het perceel Havenweg 53 te Vlieland (ingekomen 3 november 2016).

 • Gangboord 3

  Voor het plaatsen van een kachelpijp aan de oostgevel van het pand Gangboord 3 te Vlieland (ingekomen 7 november 2016).

 • Havenweg 32

  Voor het trekken van een leiding door een bestaande ribbuis op het perceel Havenweg 32 te Vlieland (ingekomen 7 november 2016).

 • Dorpsstraat 122

  Voor de gevelwijziging van het pand Dorpsstraat 122 te Vlieland (ingekomen 16 november 2016).

 • Kerkplein 2

  Voor het vervangen van de dakkapellen aan de voor- en achterzijde van het pand Kerkplein 2 te Vlieland (ingekomen 30 november 2016).

 • Lutinelaan 23

  Voor de verbouw van het pand Lutinelaan 23 te Vlieland (ingekomen 5 december 2016).

 • Duinkersoord 45

  Voor de verbouw van het pand Duinkersoord 45 te Vlieland (ingekomen 6 december 2016).

 • Havenweg 24

  Voor de verbouw van het pand Havenweg 24 te Vlieland (ingekomen 14 december 2016).

 • Fortweg 7

  Voor opslag van bouw- en sloopafval en voor het aanbrengen van reclame op het perceel Fortweg 7 te Vlieland (ingekomen 27 december 2016).

 • Dorpsstraat 58

  Voor het veranderen van de huidige zonwering en kleurstelling van het pand Dorpsstraat (2 januari 2017).

 • Havenweg 16-4 en 5

  Voor het maken van een balkon op het perceel Havenweg 16-4 en voor het maken van een Frans balkon op het perceel Havenweg 16-5 te Vlieland (ingekomen 4 januari 2017).

 • Havenweg 16a

  Voor de verbouw van het pand Havenweg 16A te Vlieland (ingekomen 4 januari 2017).

 • Fortweg 4

  Voor het verplaatsen van een loods van het perceel Fortweg 10 naar het perceel Fortweg 4 te Vlieland (ingekomen 17 januari 2017).

 • Havenweg 24

  Voor de verbouw van het pand Havenweg 24 te Vlieland (18 januari 2017).

 • Duinkersoord 33

  Voor afwijking van het bestemmingsplan voor het pand Duinkersoord 33 te Vlieland (ingekomen 12 januari 2017).

 • Midscheeps - Lutinelaan - Gangboord

  Voor het kappen van bomen bij de percelen Lutinelaan 23, Midscheeps 6 en Gangboord 4 te Vlieland (ingekomen 19 januari 2017).

 • Kampweg 1

  Voor verbouw van De Bolder op kampeerterrein Stortemelk, Kampweg 1 te Vlieland (ingekomen 27 januari 2017).

 • Fortweg 7

  Voor het aanbrengen van een reclame-uiting op het pand Fortweg 7 te Vlieland (ingekomen 31 januari 2017).

 • Postweg 2 - Oude Kooi

  Voor het herstel van de beschoeiing in een vangarmen het herprofileren van beplanting van Oude Kooi te Vlieland (ingekomen 7 juni 2017).

 • Vuurboetsduin

  Voor de aanleg van het ontbrekende deel van de wandelroute rondom de vuurtoren op het Vuurboetsduin te Vlieland (ingekomen 31 mei 2017).

 • Boereglop

  Voor de uitbreiding van de bestaande grondwal, het verplaatsen van de bestaande schakelkasten en laadpaal, het aanpassen van de inrit, het vergroten van het aantal parkeerplaatsen en de kap van drie bomen op het perceel A1871 te Vlieland (ingekomen 7 oktober 2016).

 • Duinkersoord 133

  Voor de uitbreiding van het pand Duinkersoord 133 te Vlieland (ingekomen 11 oktober 2016).

 • Kantonnierspad 1

  Voor herstelwerk van het bunkercomplex Stelling 12H, Kantonnierspad te Vlieland (ingekomen 27 oktober 2016).

 • Havenweg 26

  Voor de verbouw van het pand Havenweg 26 te Vlieland (ingekomen 28 oktober 2016).

 • Fortweg 10

  Voor het plaatsen van aan trafostation en de aanleg van een laagspanningskabel ter hoogte van Fortweg 10 te Vlieland (ingekomen 28 juli 2017).

 • Kampweg 1

  Voor brandveilig gebruik van tenten tijdens het festival ITGWO 31.8-3.9.17 te Vlieland (ingekomen 24 juli 2017).

 • Dorpsstraat 153

  Voor de sloop van het pand Dorpsstraat 153 te Vlieland (ingekomen 25 juli 2017).

 • Duinkersoord 46

  Voor de verbouw van het pand Duinkersoord 46 te Vlieland (ingekomen 14 juli 2017).

 • Dorpsstraat 147

  Voor onderhoud en wijzigen van twee zijgevels van het monument Dorpsstraat 147 te Vlieland (ingekomen 19 juli 2017).

 • Dorpsstraat 122

  Voor verbouw van het pand Dorpsstraat 122 te Vlieland (ingekomen 20 juli 2017).

 • Vliepark 16

  Voor verbouw van het pand Vliepark 16 te Vlieland (ingekomen 10 juli 2017).

 • Duinkersoord 100

  Voor de verbouw van het pand Duinkersoord 100 te Vlieland (ingekomen 19 juni 2017).

 • Dorpsstraat 153

  Voor vervangende nieuwbouw van het pand Dorpsstraat 153 te Vlieland (ingekomen 20 juni 2017).

 • Pad van 20

  Voor het vervangen van de huidige halfverharding van Pad van 20 te Vlieland betonklinkerkeien (ingekomen 9 juni 2017).

 • Pad van 20 - Malgumpad

  Voor het aanpassen van het fietstracé Veenpad-kruising Pad van 20-Malgumpad te Vlieland (ingekomen 9 juni 2017).

 • Dennenlaan 4

  Voor uitbreiding van de bestaande schuur op het perceel Dennenlaan 4 te Vlieland (ingekomen 6 november 2017).

 • Badweg 2

  Voor de realisatie van drie personeelskamers op het perceel Badweg 2 te Vlieland (ingekomen 7 augustus 2017.

 • Duinkersoord 16

  Voor de verbouw van het pand Duinkersoord 16 te Vlieland (ingekomen 26 augustus 2017).

 • Dorpsstraat 146

  Voor een wijziging van de westgevel van het pand Dorpsstraat 146 te Vlieland (ingekomen 26 augustus 2017).

 • Dorpsstraat 181

  Voor het plaatsen van een caravan als speeltoestel op het perceel Dorpsstraat 181 te Vlieland (ingekomen 30 augustus 2017).

 • Fortweg - strandovergang

  Voor het plaatsen van een reclamebord op de strandopgang Fortweg te Vlieland (ingekomen 4 oktober 2017).

 • Dorpsstraat 130

  Voor het plaatsen van een informatiekastje op de gevel van het perceel Dorpsstraat 130 te Vlieland (ingekomen 1 september 2017).

 • Dorpsstraat 88

  Voor het plaatsen van zonnepanelen op een dakvlak van een achterliggend gebouw op het perceel Dorpsstraat 88 te Vlieland (ingekomen 15 september 2017).

 • Dorpsstraat 81

  Melding voor brandveilig gebruik van het pand Dorpsstraat 81 te Vlieland (ingekomen 19 september 2017).

 • Duinkersoord 113-1 tot en met 113-36

  Voor afwijken van het bestemmingsplan voor het wijzigen van 36 2- in 36 4-persoonsappartementen op het perceel Duinkersoord 113 te Vlieland (ingekomen 9 oktober 2017).

 • Duinkersoord 87e

  Voor het vergroten van de bestaande berging op het perceel Duinkersoord 87e te Vlieland (ingekomen 10 oktober 2017).

 • Korenmansweg 4

  Voor uitbreiding van de bestaand loods op het perceel Korenmansweg 4 te Vlieland (ingekomen 24 oktober 2017).

Archief