Geweigerde (omgevings)vergunningen

 • Havenweg 71 - maken productielijn

  voor handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening en reclame plaatsen

  • Voor het maken van een productielijn in en het plaatsen van reclame op het pand Havenweg 71 te Vlieland (ingekomen 10 mei 2021).
 • Dorpsstraat 161 - houtopslag

  niet-verleende omgevingsvergunning

  voor bouwen in het beschermd stads- en dorpsgezicht

  • Voor (de legalisatie van) het plaatsen van een houthok op het perceel Dorpsstraat 161 te Vlieland (verzonden 20 april 2021).
 • Duinkersoord 143 - werkpad

  voor werk of werkzaamheden uitvoeren

  • Voor de aanleg van een tijdelijk werkpad op de kadastrale percelen B1061 en B076 ten behoeve van bouwwerkzaamheden op het perceel Duinkersoord 143 te Vlieland (verzonden 14 oktober 2020).
 • Duinkersoord 32

  Voor werk of werkzaamheden uitvoeren:

  • Voor het ophogen van de grond en het aanbrengen van beplanting op het perceel Duinkersoord 32 te Vlieland (verzonden 8 april 2020).
 • Dorpsstraat 28

  voor bouwen in het beschermd stads- en dorpsgezicht - geweigerd

  Voor de legalisatie van een verhoogde omheining op het perceel Dorpsstraat 28 te Vlieland (verzonden 7 maart 2019)

 • Midscheeps - Lutinelaan - Gangboord

  Voor het kappen van bomen bij de percelen Lutinelaan 23, Midscheeps 6 en Gangboord 4 te Vlieland (ingekomen 19 januari 2017).