Geweigerde (omgevings)vergunningen

  • Dorpsstraat 28

    voor bouwen in het beschermd stads- en dorpsgezicht - geweigerd

    Voor de legalisatie van een verhoogde omheining op het perceel Dorpsstraat 28 te Vlieland (verzonden 7 maart 2019)

  • Midscheeps - Lutinelaan - Gangboord

    Voor het kappen van bomen bij de percelen Lutinelaan 23, Midscheeps 6 en Gangboord 4 te Vlieland (ingekomen 19 januari 2017).