Willem de Vlaminghweg thv 2

voor bouwen

Voor het plaatsen van een E0laadpaal aan de Willem de Vlaminghweg t.h.v. nr. 2 (verzonden 26 juli 2018)

Belanghebbenden kunnen tegen bovengenoemde besluiten binnen zes weken na de datum van verzending bij het college van burgemeester en wethouders van Vlieland schriftelijk gemotiveerde bezwaren indienen.Postadres: Postbus 10, 8899 ZN Vlieland. Informatie bij mevrouw E.J. Veerdig-Robijn, telefoon 0562-452707.