Willem de Vlaminghweg 97

voor bouwen

  • Voor het plaatsen van een berging op het perceel Willem de Vlaminghweg 97 te Vlieland (verzonden 29 april 2020).

Belanghebbenden kunnen tegen bovengenoemde besluiten binnen zes weken na de datum van verzending bij het college van burgemeester en wethouders van Vlieland schriftelijk gemotiveerde bezwaren indienen.Postadres: Postbus 10, 8899 ZN Vlieland. Informatie bij mevrouw E.J. Veerdig-Robijn, telefoon 0562-452707.