Willem de Vlaminghweg 93 - uitrit

Voor uitrit aanleggen of veranderen

  • Voor het maken van een uitrit op het perceel Willem de Vlaminghweg 93 te Vlieland (verzonden 11 juni 2020).

Belanghebbenden kunnen tegen bovengenoemde besluit binnen zes weken na de datum van verzending bij het college van burgemeester en wethouders van Vlieland schriftelijk gemotiveerde bezwaren indienen.Postadres: Postbus 10, 8899 ZN Vlieland. Informatie bij mevrouw E.J. Veerdig-Robijn, telefoon 0562-452707.