Willem de Vlaminghweg 91 - uitrit

Voor weg aanleggen of veranderen

Voor de aanleg van een uitrit op het perceel Willem de Vlaminghweg 19 te Vlieland (verzonden 19 mei 2020).

Belanghebbenden kunnen tegen bovengenoemde besluit binnen zes weken na de datum van verzending bij het college van burgemeester en wethouders van Vlieland schriftelijk gemotiveerde bezwaren indienen.Postadres: Postbus 10, 8899 ZN Vlieland. Informatie bij mevrouw E.J. Veerdig-Robijn, telefoon 0562-452707.