Willem de Vlaminghweg 87 - uitrit

voor weg aanleggen of veranderen

  • Voor het maken van een uitrit op het perceel Willem de Vlaminghweg 87 te Vlieland (verzonden 4 juni 2020).

Belanghebbenden kunnen tegen bovengenoemde besluit binnen zes weken na de datum van verzending bij het college van burgemeester en wethouders van Vlieland schriftelijk gemotiveerde bezwaren indienen.Postadres: Postbus 10, 8899 ZN Vlieland. Informatie bij mevrouw E.J. Veerdig-Robijn, telefoon 0562-452707.