Willem de Vlaminghweg 43

voor bouwen

  • Voor het aanbrengen van onverlichte reclame op het dak van het pand Willem de Vlaminghweg 43 te Vlieland (verzonden 11 december 2018).

Belanghebbenden kunnen tegen bovengenoemde besluiten binnen zes weken na de datum van verzending bij het college van burgemeester en wethouders van Vlieland schriftelijk gemotiveerde bezwaren indienen.Postadres: Postbus 10, 8899 ZN Vlieland. Informatie bij mevrouw E.J. Veerdig-Robijn, telefoon 0562-452707.