Vuurboetsduin

voor bouwen en handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening

  • Voor (legalisatie van) het plaatsen van twee kunstobjecten op het Vuurboetsduin ten zuiden van de vuurtoren te Vlieland tot 1 januari 2019 (verzonden 23 augustus 2018).

Belanghebbenden kunnen tegen bovengenoemde besluiten binnen zes weken na de datum van verzending bij het college van burgemeester en wethouders van Vlieland schriftelijk gemotiveerde bezwaren indienen.Postadres: Postbus 10, 8899 ZN Vlieland. Informatie bij mevrouw E.J. Veerdig-Robijn, telefoon 0562-452707.