Vuurboetsduin

voor werk en/of werkzaamheden en handelingen met gevolgen voor beschermde natuurgebieden

  • Voor de aanleg van het ontbrekende deel van de wandelroute rondom de vuurtoren op het Vuurboetsduin te Vlieland (verzonden 12 februari 2018).

Belanghebbenden kunnen tegen bovengenoemde besluiten binnen zes weken na de datum van verzending bij het college van burgemeester en wethouders van Vlieland schriftelijk gemotiveerde bezwaren indienen.Postadres: Postbus 10, 8899 ZN Vlieland. Informatie bij mevrouw E.J. Veerdig-Robijn, telefoon 0562-452707.