Vuurboetsduin

Voor de aanleg van het ontbrekende deel van de wandelroute rondom de vuurtoren op het Vuurboetsduin te Vlieland (ingekomen 31 mei 2017).

Nadere informatie kunt u verkrijgen op het gemeentehuis bij: Ruimtelijke Ordening, mevrouw E.J. Veerdig-Robijn, telefoon 0562-452707.