Vuurboetsduin - verharding

Voor werk en/of werkzaamheden: voor het aanpassen van de verharding op het Vuurboetsduin te Vlieland (verzonden 28 augustus 2019).

Belanghebbenden kunnen tegen bovengenoemde besluit binnen zes weken na de datum van verzending bij het college van burgemeester en wethouders van Vlieland schriftelijk gemotiveerde bezwaren indienen.Postadres: Postbus 10, 8899 ZN Vlieland. Informatie bij mevrouw E.J. Veerdig-Robijn, telefoon 0562-452707.