Vuurboetsduin - antennemast

Voor bouwen en handelen met gevolgen voor beschermde natuurgebieden:

Voor he plaatsen van een nieuwe antennemast ter vervanging van de huidige tijdelijke antennemast op het perceel Vuurboetsduin te Vlieland (verzonden 2 april 2020).