Vuurboetsduin 1-2 garageboxen en keerwanden

voor bouwen

  • Voor de vervanging van de bestaande garageboxen en het plaatsen van keerwanden op het perceel Vuurboetsduin 1-2 te Vlieland (verzonden 12 augustus 2020).

Belanghebbenden kunnen tegen bovengenoemde besluiten binnen zes weken na de datum van verzending bij het college van burgemeester en wethouders van Vlieland schriftelijk gemotiveerde bezwaren indienen.Postadres: Postbus 10, 8899 ZN Vlieland. Informatie bij mevrouw E.J. Veerdig-Robijn, telefoon 0562-452707.