Vliepark 16

Voor verbouw van het pand Vliepark 16 te Vlieland (ingekomen 10 juli 2017).

Nadere informatie kunt u verkrijgen op het gemeentehuis bij: Ruimtelijke Ordening, E.J. Veerdig-Robijn, telefoon 0562-452707.