Strandovergang Seeduyn

voor werk en/of werkzaamheden

  • Voor het wijzigen van de locatie van uw huidige zeecontainer op het strand bij de strandovergang Seeduyn van 25 meter ten oosten van de KNRM-huisje naar 10 ten zuiden van de KNRM-huisje op het strand te Vlieland (ingekomen 7 februari 2020).

Nadere informatie kunt u verkrijgen op het gemeentehuis bij: Ruimtelijke Ordening, mevrouw E.J. Veerdig-Robijn, telefoon 0562-452707.