Strand - informatieborden

Voor bouwen:

Voor (de legalisatie van) het plaatsen van broedinformatieborden op het strand (ingekomen 26 mei 2020).

Nadere informatie kunt u verkrijgen op het gemeentehuis bij: Ruimtelijke Ordening, E.J. Veerdig-Robijn, telefoon 0562-452707.