Strand De Bolder

Voor werk en/of werkzaamheden

Voor het aanbrengen van een tijdelijke zandwal op het strand bij de strandopgang De Bolder, Kampweg 1 te Vlieland ten behoeve van het festival ITGWO (verzonden 1 augustus).

Belanghebbenden kunnen tegen bovengenoemde besluit binnen zes weken na de datum van verzending bij het college van burgemeester en wethouders van Vlieland schriftelijk gemotiveerde bezwaren indienen.Postadres: Postbus 10, 8899 ZN Vlieland. Informatie bij mevrouw E.J. Veerdig-Robijn, telefoon 0562-452707.