Stelling 12H - toegangspad

voor weg aanleggen of veranderen

  • Voor de aanleg van een verhard toegangspad naar Stelling 12H te Vlieland (verzonden 15 mei 2020).

Belanghebbenden kunnen tegen bovengenoemde besluit binnen zes weken na de datum van verzending bij het college van burgemeester en wethouders van Vlieland schriftelijk gemotiveerde bezwaren indienen.Postadres: Postbus 10, 8899 ZN Vlieland. Informatie bij mevrouw E.J. Veerdig-Robijn, telefoon 0562-452707.