Stelling 12H - toegangspad

voor werk en/of werkzaamheden

  • Voor de aanleg van een verhard toegangspad naar Stelling 12H te Vlieland (ingekomen 30 april 2020).

Nadere informatie kunt u verkrijgen op het gemeentehuis bij: Ruimtelijke Ordening, mevrouw E.J. Veerdig-Robijn, telefoon 0562-452707.