Speeltuin

voor bouwen

  • Voor het vervangen van bestaande en het plaatsen van nieuwe speeltoestellen op het perceel A1707, speeltuin aan De Uitlegger (verzonden 27 mei 2019)

Belanghebbenden kunnen tegen bovengenoemde besluiten binnen zes weken na de datum van verzending bij het college van burgemeester en wethouders van Vlieland schriftelijk gemotiveerde bezwaren indienen.Postadres: Postbus 10, 8899 ZN Vlieland. Informatie bij mevrouw E.J. Veerdig-Robijn, telefoon 0562-452707.