Rozebottelweg 2 - warmtebuffer

Voor bouwen, werk of werkzaamheden uitvoeren en handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening:

Voor het plaatse van een overkapping ten behoeve van zonnecollectoren en de bouw van een ondergronds warmtebuffer op het perceel Rozebottelweg 2 te Vlieland (verzonden 17 maart 2020).