Rozebottelweg 13

  • Voor de bouw van een ketelhuis op het perceel Rozebottelweg 13 te Vlieland (ingekomen 3 juli 2019).

Nadere informatie kunt u verkrijgen op het gemeentehuis bij: Ruimtelijke Ordening, E.J. Veerdig-Robijn, telefoon 0562-452707.