Postweg 9

Voor de uitbreiding van het KPN-netwerk ten behoeve van Defensieterrein 'De Vliehors', Postweg 9 te Vlieland (verzonden 29 augustus 2017).

Belanghebbenden kunnen tegen bovengenoemde besluit binnen zes weken na de datum van verzending bij het college van burgemeester en wethouders van Vlieland schriftelijk gemotiveerde bezwaren indienen.Postadres: Postbus 10, 8899 ZN Vlieland. Informatie bij mevrouw E.J. Veerdig-Robijn, telefoon 0562-452707.