Postweg 4 - overkapping

Voor bouwen

Voor het plaatsen van een terrasoverkapping op een deel van het terras op het perceel Postweg 4 te Vlieland (verzonden 19 mei 2020).

Belanghebbenden kunnen tegen bovengenoemde besluiten binnen zes weken na de datum van verzending bij het college van burgemeester en wethouders van Vlieland schriftelijk gemotiveerde bezwaren indienen.Postadres: Postbus 10, 8899 ZN Vlieland. Informatie bij mevrouw E.J. Veerdig-Robijn, telefoon 0562-452707.